เอกสารประกาศประกวดราคา สอบราคา โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา สอบราคา
วันที่ลงประกาศ
2457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสวนบ่อบำบัด จำนวน 7,200 บาท.pdf

2020-01-22
2456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย จำนวน 7,320 บาท.pdf

2020-01-22
2455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 30,000 บาท.pdf

2020-01-22
2454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย จำนวน 9,120 บาท.pdf

2020-01-22
2453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ จำนวน 18,525 บาท.pdf

2020-01-22
2452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคลังยาเวชภัณฑ์ จำนวน 6,800 บาท.pdf

2020-01-22
2451
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร จำนวน 7,600 บาท.pdf

2020-01-22
2450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม จำนวน 6,800 บาท.pdf

2020-01-22
2449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด จำนวน 7,200 บาท.pdf

2020-01-22
2448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพยาบาล จำนวน 10,000 บาท.pdf

2020-01-22
2447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสารทั่วไป จำนวน 9,550บาท.pdf

2020-01-22
2446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11,600บาท.pdf

2020-01-22
2445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,044.93บาท.pdf

2020-01-22
2444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,000 บาท.pdf

2020-01-22
2443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3,600 บาท.pdf

2020-01-22
2442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12,800บาท.pdf

2020-01-22
2441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,284บาท.pdf

2020-01-22
2440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2,375.40 บาท.pdf

2020-01-22
2439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12,000 บาท.pdf

2020-01-22
2438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15,275บาท.pdf

2020-01-22
2437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวรเปล จำนวน 5,600บาท.pdf

2020-01-22
2434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

2020-01-22
2433
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,276.pdf

2020-01-21
2432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,986.93 บาท.pdf

2020-01-21
2430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเวรเปล จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-21
2429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10,400 บาท.pdf

2020-01-21
2428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 18,000 บาท.pdf

2020-01-21
2427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 142,990บาท.pdf

2020-01-21
2426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 70,000 บาท.pdf

2020-01-21
2425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 62,240 บาท.pdf

2020-01-20
2424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 13,214.50บาท.pdf

2020-01-20
2423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 6,869.40บาท.pdf

2020-01-20
2422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3,100บาท.pdf

2020-01-20
2421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 20,000 บาท.pdf

2020-01-20
2420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์70,000บาท.pdf

2020-01-20
2419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ7,062บาท.pdf

2020-01-20
2418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น631.30บาท.pdf

2020-01-20
2417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว142,990บาท.pdf

2020-01-20
2416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว142,990บาท.pdf

2020-01-20
2415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร1,690.60บาท.pdf

2020-01-20
2414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง16,837.52บาท.pdf

2020-01-20
2413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมบำรุงยานพาหนะ12,618.62บาท.pdf

2020-01-20
2412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรืเน็ต2,664.30บาท.pdf

2020-01-20
2411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต751.14บาท.pdf

2020-01-20
2410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2020-01-20
2409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ5,960.17บาท.pdf

2020-01-20
2408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2020-01-20
2407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล 19,500บาท.pdf

2020-01-20
2406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์18,000บาท.pdf

2020-01-20
2405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว897บาท.pdf

2020-01-20
2404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา29,425บาท.pdf

2020-01-16
2403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา25,500บาท.pdf

2020-01-16
2402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน300บาท.pdf

2020-01-16
2401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2020-01-16
2400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา82,818บาท.pdf

2020-01-16
2399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา80,464บาท.pdf

2020-01-16
2398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา68,000บาท.pdf

2020-01-16
2397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,948บาท.pdf

2020-01-16
2396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,000บาท.pdf

2020-01-16
2395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,730บาท.pdf

2020-01-16
2394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,635บาท.pdf

2020-01-16
2393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,500บาท.pdf

2020-01-16
2392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,815บาท.pdf

2020-01-16
2391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1,200บาท.pdf

2020-01-16
2390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดครุภณฑ์สำนักงาน8,025บาท.pdf

2020-01-16
2389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์15,000บาท.pdf

2020-01-15
2388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา60,375บาท.pdf

2020-01-15
2387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,560บาท.pdf

2020-01-15
2386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,976บาท.pdf

2020-01-15
2385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2020-01-15
2384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,448บาท.pdf

2020-01-15
2383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,050บาท.pdf

2020-01-15
2382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,700บาท.pdf

2020-01-15
2381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,500บาท.pdf

2020-01-15
2380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,300บาท.pdf

2020-01-15
2379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,062บาท.pdf

2020-01-15
2378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,000บาท.pdf

2020-01-15
2377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,354บาท.pdf

2020-01-15
2376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,990.20บาท.pdf

2020-01-15
2375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,910.40บาท.pdf

2020-01-15
2374
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,568.08 บาท.pdf

2020-01-15
2372
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32,972.05 บาท.pdf

2020-01-15
2371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่23,290บาท.pdf

2020-01-14
2370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,400บาท.pdf

2020-01-14
2369
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน19,774.95.pdf

2020-01-13
2368
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 31,300 บาท.pdf

2020-01-13
2367
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 7000 บาท.pdf

2020-01-13
2366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,810บาท.pdf

2020-01-13
2365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ898.80บาท.pdf

2020-01-13
2364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,375.40บาท.pdf

2020-01-13
2363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์40,976.93บาท.pdf

2020-01-13
2362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง775.75บาท.pdf

2020-01-13
2361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น46,868.20บาท.pdf

2020-01-13
2360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง533.93บาท.pdf

2020-01-13
2359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,550.26บาท.pdf

2020-01-13
2358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล1,560บาท.pdf

2020-01-13
2357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,830บาท.pdf

2020-01-13
2356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา4,200บาท.pdf

2020-01-13
2355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา3,012บาท.pdf

2020-01-13
2354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,750บาท.pdf

2020-01-13
2353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,905.05บาท.pdf

2020-01-13
2352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000บาท.pdf

2020-01-13
2351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์27,000บาท.pdf

2020-01-13
2350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,782.25บาท.pdf

2020-01-13
2349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,800บาท.pdf

2020-01-13
2348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา27,000บาท.pdf

2020-01-13
2347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,800บาท.pdf

2020-01-13
2346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์74,916.05บาท.pdf

2020-01-13
2345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์23,800บาท.pdf

2020-01-13
2344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน2,675บาท.pdf

2020-01-13
2343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13,000 บาท.pdf

2020-01-10
2342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,940 บาท.pdf

2020-01-10
2341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,800 บาท.pdf

2020-01-10
2340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11,980 บาท.pdf

2020-01-10
2339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 65,570 บาท.pdf

2020-01-10
2338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,000 บาท.pdf

2020-01-10
2337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2,730 บาท.pdf

2020-01-10
2336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-10
2335
ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 23,700 บาท.pdf

2020-01-10
2334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเพดานอาคารบ้านพัก จำนวน 27,220บาท.pdf

2020-01-10
2333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16,585 บาท.pdf

2020-01-10
2332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,625 บาท.pdf

2020-01-10
2331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,700 บาท.pdf

2020-01-10
2330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,350 บาท.pdf

2020-01-10
2329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า65,201.52บาท.pdf

2020-01-08
2328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู็ป่วย46,104บาท.pdf

2020-01-08
2327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน71,048บาท.pdf

2020-01-08
2326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน35,500บาท.pdf

2020-01-08
2325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง8,973.18บาท.pdf

2020-01-08
2324
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5599.18 บาท.pdf

2020-01-08
2323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด3,000บาท.pdf

2020-01-07
2322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์3,600บาท.pdf

2020-01-07
2321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน49,059.50บาท.pdf

2020-01-06
2320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน16,488.70บาท.pdf

2020-01-06
2319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,369.65บาท.pdf

2020-01-06
2318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,355บาท.pdf

2020-01-06
2317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม6,400บาท.pdf

2020-01-06
2316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม8,550บาท.pdf

2020-01-06
2315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,250บาท.pdf

2020-01-06
2314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า2,000บาท.pdf

2020-01-06
2313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-02
2312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 19,900 บาท.pdf

2020-01-02
2311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7,910 บาท.pdf

2020-01-02
2310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 50,397 บาท.pdf

2020-01-02
2309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน46,973บาท.pdf

2019-12-27
2308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย18,000บาท.pdf

2019-12-27
2307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา86,000บาท.pdf

2019-12-27
2306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา38,381บาท.pdf

2019-12-27
2305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา13,480บาท.pdf

2019-12-27
2304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา3,300บาท.pdf

2019-12-27
2303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,500บาท.pdf

2019-12-27
2302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,500บาท.pdf

2019-12-27
2301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,280บาท.pdf

2019-12-27
2300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,585.40บาท.pdf

2019-12-27
2299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,200บาท.pdf

2019-12-27
2298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 70,580บาท.pdf

2019-12-27
2297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา58,600บาท.pdf

2019-12-27
2296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์51,100บาท.pdf

2019-12-27
2295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,400บาท.pdf

2019-12-27
2294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,320บาท.pdf

2019-12-27
2293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,852บาท.pdf

2019-12-27
2292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,300บาท.pdf

2019-12-27
2291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา32,400บาท.pdf

2019-12-27
2290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์23,250บาท.pdf

2019-12-27
2289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา79,731.05บาท.pdf

2019-12-27
2288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,100บาท.pdf

2019-12-27
2287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,800บาท.pdf

2019-12-27
2286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,676.90บาท.pdf

2019-12-27
2285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,573บาท.pdf

2019-12-27
2284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,494.50บาท.pdf

2019-12-27
2283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,622บาท.pdf

2019-12-27
2282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,250บาท.pdf

2019-12-27
2281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,560บาท.pdf

2019-12-27
2280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-12-27
2279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-12-27
2278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,190บาท.pdf

2019-12-27
2277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,448บาท.pdf

2019-12-26
2276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุการแพทย์13,000บาท.pdf

2019-12-26
2275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา88,489บาท.pdf

2019-12-26
2274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,011.44บาท.pdf

2019-12-26
2273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา52,000บาท.pdf

2019-12-26
2272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา50,000บาท.pdf

2019-12-26
2271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,172บาท.pdf

2019-12-26
2270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,720บาท.pdf

2019-12-26
2269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,310บาท.pdf

2019-12-26
2268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,880บาท.pdf

2019-12-26
2267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,353.55บาท.pdf

2019-12-25
2266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4,600บาท.pdf

2019-12-25
2265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2019-12-25
2264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2019-12-25
2263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย46,454บาท.pdf

2019-12-25
2262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-25
2261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720บาท.pdf

2019-12-25
2260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต985.93บาท.pdf

2019-12-25
2259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,149.63บาท.pdf

2019-12-25
2258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93บาท.pdf

2019-12-25
2257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์534บาท.pdf

2019-12-25
2256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ 4,250บาท.pdf

2019-12-25
2255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ดูดกลิ่น3,000บาท.pdf

2019-12-25
2254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-12-25
2253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้เก็บเสมหะ4,250บาท.pdf

2019-12-25
2252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-25
2251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์23,800บาท.pdf

2019-12-24
2250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ14,075บาท.pdf

2019-12-24
2249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม6,000บาท.pdf

2019-12-24
2248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย7,320บาท.pdf

2019-12-24
2247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-12-24
2246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคลังเวชภัณฑ์4,800บาท.pdf

2019-12-24
2245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย5,280บาท.pdf

2019-12-24
2244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสวน-บ่อบำบัด5,200บาท.pdf

2019-12-24
2243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา38,115บาท.pdf

2019-12-24
2242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,500บาท.pdf

2019-12-24
2241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,240บาท.pdf

2019-12-24
2240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,800บาท.pdf

2019-12-24
2239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,950.45บาท.pdf

2019-12-24
2238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,200บาท.pdf

2019-12-24
2237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,500บาท.pdf

2019-12-24
2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไช้7,600บาท.pdf

2019-12-24
2235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้6,000บาท.pdf

2019-12-24
2234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้5,600บาท.pdf

2019-12-24
2233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-12-24
2232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด5,200บาท.pdf

2019-12-24
2231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1,400 บาท.pdf

2019-12-23
2230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 19,550 บาท.pdf

2019-12-23
2229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล17,322บาท.pdf

2019-12-23
2228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้6,000บาท.pdf

2019-12-23
2227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล1,443.50บาท.pdf

2019-12-23
2226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร4,800บาท.pdf

2019-12-23
2225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-12-23
2224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-12-23
2223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-23
2222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบสรุปการรักษาของแพทย์6,000บาท.pdf

2019-12-23
2221
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์ จำนวน 17,141.40 บาท.pdf

2019-12-18
2220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,094บาท.pdf

2019-12-17
2219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา67,121บาท.pdf

2019-12-17
2218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,300บาท.pdf

2019-12-17
2217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,780บาท.pdf

2019-12-17
2216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา43,960บาท.pdf

2019-12-17
2215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,216บาท.pdf

2019-12-17
2214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,100บาท.pdf

2019-12-17
2213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,260บาท.pdf

2019-12-17
2212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,465บาท.pdf

2019-12-17
2211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,240บาท.pdf

2019-12-17
2210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ600บาท.pdf

2019-12-17
2209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น57,559.75บาท.pdf

2019-12-17
2208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริการอินเตอร์เน็ต773.61บาท.pdf

2019-12-17
2207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง1,960.24บาท.pdf

2019-12-17
2206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน4,194.40บาท.pdf

2019-12-17
2205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็ฏไฟฟ้า63,800บาท.pdf

2019-12-17
2204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-12-17
2203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30บาท.pdf

2019-12-17
2202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า68,873.76บาท.pdf

2019-12-17
2201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000บาท.pdf

2019-12-17
2200
พศจิกายน 2562.pdf

2019-12-16
2199
ตุลาคม 2562.pdf

2019-12-16
2198
EB1.pdf

2019-12-16
2197
เงินนอกงบประมาณ.pdf

2019-12-16
2196
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

2019-12-16
2195
งบลงทุน.pdf

2019-12-16
2194
งบประมาณรายจ่าย.pdf

2019-12-16
2193
งบเงินอุดหนุนจาก อบจ.pdf

2019-12-16
2192
EB4 ยาเสพติดงวด 2.pdf

2019-12-16
2191
EB4 ยาเสพติดงวด 1.pdf

2019-12-16
2190
EB4 สขร.1เรื่องยาเสพติด งวดที่ 1.pdf

2019-12-16
2189
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562.pdf

2019-12-16
2188
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปีงบ 62.pdf

2019-12-16
2187
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนจาก อบจ ชลบุรี ประจำปีงบ 2562.pdf

2019-12-16
2186
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตค.61.pdf

2019-12-16
2185
EB4 สขร.1เรื่องยาเสพติด งวดที่ 1.pdf

2019-12-16
2184
EB4 สขร.1 เรื่องยาเสพติด งวดที่ 2.pdf

2019-12-16
2183
EB2(2.3) (2.3.1-2.3.4).pdf

2019-12-16
2182
EB2(2.1).pdf

2019-12-16
2181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14,100บาท.pdf

2019-12-16
2180
EB2(1).pdf

2019-12-16
2179
EB3(1)วงเงิน5,000บาทขึ้นไป.pdf

2019-12-16
2178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,050บาท.pdf

2019-12-16
2177
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สัตหีบ กม.10.pdf

2019-12-16
2175
EB2(2).pdf

2019-12-16
2174
EB2(1).pdf

2019-12-16
2173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 230 บาท.pdf

2019-12-16
2172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29,540 บาท.pdf

2019-12-16
2171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,620 บาท.pdf

2019-12-16
2170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 410 บาท.pdf

2019-12-16
2169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 102,666.50 บาท.pdf

2019-12-16
2168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000 บาท.pdf

2019-12-16
2167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์150,000บาท.pdf

2019-12-13
2166
EB 3(2).pdf

2019-12-13
2165
EB3 (1) วงเงินสูงสุด.pdf

2019-12-13
2164
EB3 (1) วงเงิน 5,000 ขึ้นไป.pdf

2019-12-13
2163
EB3(1) วงเงิน 5,000 ขึ้นไป.pdf

2019-12-13
2162
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ.pdf

2019-12-12
2161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,444บาท.pdf

2019-12-12
2160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภีัณฑ์มิใช่ยา45,600บาท.pdf

2019-12-12
2159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,000บาท.pdf

2019-12-12
2158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา67,250บาท.pdf

2019-12-12
2157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา46,000บาท.pdf

2019-12-12
2156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา40,398.80บาท.pdf

2019-12-12
2155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา34,100บาท.pdf

2019-12-12
2154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา29,760บาท.pdf

2019-12-12
2153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,000บาท.pdf

2019-12-12
2152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,700บาท.pdf

2019-12-12
2151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,948บาท.pdf

2019-12-11
2150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา34,240บาท.pdf

2019-12-11
2149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา55,430บาท.pdf

2019-12-09
2148
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,750.pdf

2019-12-06
2147
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25,412.40 บาท.pdf

2019-12-06
2145
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,120 บาท.pdf

2019-12-06
2144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,468.77 บาท.pdf

2019-12-04
2143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12,969.47 บาท.pdf

2019-12-04
2142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,128.90 บาท.pdf

2019-12-04
2141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,128.90 บาท.pdf

2019-12-04
2140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 เดือน 19,260 บาท.pdf

2019-12-04
2139
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,276 บาท.pdf

2019-12-04
2138
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,739.30 บาท.pdf

2019-12-04
2137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม9,450บาท.pdf

2019-12-04
2136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-12-04
2135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม8,400บาท.pdf

2019-12-04
2134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร8,400บาท.pdf

2019-12-04
2133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ19,200บาท.pdf

2019-12-04
2132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย11,640บาท.pdf

2019-12-04
2131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย 10,560บาท.pdf

2019-12-04
2130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ449.40บาท.pdf

2019-12-04
2128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ340บาท.pdf

2019-12-04
2127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-12-04
2126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้11,200บาท.pdf

2019-12-04
2125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้9,400บาท.pdf

2019-12-04
2124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้9,400บาท.pdf

2019-12-04
2123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้6,400บาท.pdf

2019-12-04
2122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย49,152บาท.pdf

2019-12-04
2119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานบริการช่วยเหลือคนไข้10,800 บาท.pdf

2019-12-04
2118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-12-04
2117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น95บาท.pdf

2019-12-04
2116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,440บาท.pdf

2019-12-04
2115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์877.40บาท.pdf

2019-12-04
2114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต534บาท.pdf

2019-12-04
2113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้11,800บาท.pdf

2019-12-04
2112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,200บาท.pdf

2019-12-04
2111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,200บาท.pdf

2019-12-04
2110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,000บาท.pdf

2019-12-04
2109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,400บาท.pdf

2019-12-04
2108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาช่วยเหลือคนไข้6,800บาท.pdf

2019-12-04
2107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริกาอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-12-04
2106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ300บาท.pdf

2019-12-04
2105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภณฑ์สำนักงาน6,248.80บาท.pdf

2019-12-04
2104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร1,872.50บาท.pdf

2019-12-04
2103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,440บาท.pdf

2019-11-29
2102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา78,110บาท.pdf

2019-11-29
2101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา45,125บาท.pdf

2019-11-29
2100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา12,775บาท.pdf

2019-11-29
2099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา83,008.72บาท.pdf

2019-11-29
2098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา72,490บาท.pdf

2019-11-29
2097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,512บาท.pdf

2019-11-29
2096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา45,475บาท.pdf

2019-11-28
2095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา23,300บาท.pdf

2019-11-28
2094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16,500บาท.pdf

2019-11-28
2093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา15,194บาท.pdf

2019-11-28
2092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,124บาท.pdf

2019-11-28
2091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา37,940บาท.pdf

2019-11-28
2090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,400บาท.pdf

2019-11-28
2089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์73,120บาท.pdf

2019-11-28
2088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,800 บาท.pdf

2019-11-28
2087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,872บาท.pdf

2019-11-28
2086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา62,500บาท.pdf

2019-11-28
2085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,750บาท.pdf

2019-11-28
2084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,700บาท.pdf

2019-11-28
2083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,900บาท.pdf

2019-11-28
2082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,750บาท.pdf

2019-11-28
2081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,074.50บาท.pdf

2019-11-28
2080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์314,128บาท.pdf

2019-11-28
2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล6,400บาท.pdf

2019-11-27
2078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ10,481.25บาท.pdf

2019-11-27
2077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย800บาท.pdf

2019-11-27
2076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ1,500บาท.pdf

2019-11-27
2075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ 27,010 บาท.pdf

2019-11-26
2074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,350บาท.pdf

2019-11-26
2073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,870บาท.pdf

2019-11-26
2072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,600บาท.pdf

2019-11-26
2071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-11-26
2070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-11-25
2069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5,247.28บาท.pdf

2019-11-25
2068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์31,117.21บาท.pdf

2019-11-25
2067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 15,632.70 บาท.pdf

2019-11-25
2066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,700บาท.pdf

2019-11-25
2065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100,110 บาท.pdf

2019-11-25
2064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,875 บาท.pdf

2019-11-25
2063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล300บาท.pdf

2019-11-25
2062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,932บาท.pdf

2019-11-25
2061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23,135บาท.pdf

2019-11-25
2060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องแยกโรค150,000บาท.pdf

2019-11-25
2059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์695.50บาท.pdf

2019-11-22
2058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1,219.80บาท.pdf

2019-11-22
2057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว4,075.63บาท.pdf

2019-11-22
2056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4,708บาท.pdf

2019-11-22
2055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม280บาท.pdf

2019-11-22
2054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,160.33บาท.pdf

2019-11-22
2053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอาหารผู้ป่วย55,756บาท.pdf

2019-11-22
2052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 23,135 บาท.pdf

2019-11-21
2051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,100 บาท.pdf

2019-11-21
2050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 6,530บาท.pdf

2019-11-21
2049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 30,535.66 บาท.pdf

2019-11-21
2048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,815 บาท.pdf

2019-11-21
2047
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-21
2046
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-21
2045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว12,750บาท.pdf

2019-11-21
2044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2019-11-21
2043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33บาท.pdf

2019-11-21
2042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ22,008บาท.pdf

2019-11-21
2041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,600บาท.pdf

2019-11-21
2040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า63,450บาท.pdf

2019-11-21
2039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,050บาท.pdf

2019-11-20
2038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000บาท.pdf

2019-11-20
2037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 68,817.05บาท.pdf

2019-11-20
2036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 53,011บาท.pdf

2019-11-20
2035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 36,930บาท.pdf

2019-11-20
2034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3,000 บ..pdf

2019-11-20
2033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องsuction จำนวน 7,000 บ..pdf

2019-11-20
2032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,900บาท.pdf

2019-11-20
2031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,000บาท.pdf

2019-11-20
2030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,000บาท.pdf

2019-11-20
2029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,050บาท.pdf

2019-11-20
2028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,544บาท.pdf

2019-11-20
2027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,000บาท.pdf

2019-11-20
2026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,000บาท.pdf

2019-11-20
2025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,600บาท.pdf

2019-11-20
2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,040บาท.pdf

2019-11-20
2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,800บาท.pdf

2019-11-20
2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,822.60บาท.pdf

2019-11-20
2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,333.50บาท.pdf

2019-11-20
2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,440บาท.pdf

2019-11-20
2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่อสายไฟฯ232,832บาท.pdf

2019-11-19
2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์43,000บาท.pdf

2019-11-19
2014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว15,664.80บาท.pdf

2019-11-19
2013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว23,625.60บาท.pdf

2019-11-19
2012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น58,623บาท.pdf

2019-11-19
2011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต754.35บาท.pdf

2019-11-19
2010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้า10,000บาท.pdf

2019-11-19
2009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,500บาท.pdf

2019-11-19
2008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า17,423.17บาท.pdf

2019-11-19
2007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา28,890บาท.pdf

2019-11-19
2006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา22,800บาท.pdf

2019-11-19
2005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,000บาท.pdf

2019-11-19
2004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16,650บาท.pdf

2019-11-19
2003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,250บาท.pdf

2019-11-19
2002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา48,360บาท.pdf

2019-11-19
2001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,000บาท.pdf

2019-11-19
2000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,000บาท.pdf

2019-11-19
1999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,100บาท.pdf

2019-11-19
1998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,950บาท.pdf

2019-11-19
1997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,800บาท.pdf

2019-11-19
1996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,200บาท.pdf

2019-11-19
1995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,025บาท.pdf

2019-11-19
1994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,900 บาท.pdf

2019-11-18
1990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-11-18
1989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-11-18
1988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า7,490บาท.pdf

2019-11-18
1987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์249,500บาท.pdf

2019-11-15
1986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์102,720บาท.pdf

2019-11-15
1985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,028.10บาท.pdf

2019-11-15
1984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์46,000บาท.pdf

2019-11-15
1983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 45,664.60บาท.pdf

2019-11-14
1982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว324บาท.pdf

2019-11-14
1981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-11-14
1980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว14,680.40บาท.pdf

2019-11-14
1979
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-11-12
1978
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบ 63.pdf

2019-11-12
1977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,160บาท.pdf

2019-11-11
1976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,099บาท.pdf

2019-11-11
1975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ8,099.90บาท.pdf

2019-11-11
1974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว49,568.82บาท.pdf

2019-11-11
1973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า71,172.12บาท.pdf

2019-11-11
1972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ10,500บาท.pdf

2019-11-11
1971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก3,000บาท.pdf

2019-11-11
1970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,800บาท.pdf

2019-11-11
1969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,596.25บาท.pdf

2019-11-11
1968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,868บาท.pdf

2019-11-11
1967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,161.80บาท.pdf

2019-11-11
1966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,400บาท.pdf

2019-11-11
1965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,000บาท.pdf

2019-11-11
1964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,800บาท.pdf

2019-11-11
1963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,380บาท.pdf

2019-11-11
1962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,560บาท.pdf

2019-11-11
1961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,500บาท.pdf

2019-11-11
1960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,074.50บาท.pdf

2019-11-11
1959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,068.25บาท.pdf

2019-11-11
1958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,500บาท.pdf

2019-11-11
1957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,315บาท.pdf

2019-11-08
1956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,000 บาท.pdf

2019-11-08
1955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,190.80 บาท.pdf

2019-11-08
1954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000 บาท.pdf

2019-11-08
1953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,315 บาท.pdf

2019-11-07
1952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,190.80 บาท.pdf

2019-11-07
1951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงวงจรโทรศัพท์74,900บาท.pdf

2019-11-06
1950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต์และการแพทย์88,000บาท.pdf

2019-11-06
1949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,568บาท.pdf

2019-11-06
1948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์8,940บาท.pdf

2019-11-06
1947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4,001.80บาท.pdf

2019-11-06
1946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์55,000บาท.pdf

2019-11-06
1945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-11-06
1944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอนเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-11-06
1943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน -บ่อบำบัด 4,800 บาท.pdf

2019-11-06
1942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ20,000บาท.pdf

2019-11-06
1941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,300บาท.pdf

2019-11-06
1940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,800บาท.pdf

2019-11-06
1939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000บาท.pdf

2019-11-06
1938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,400บาท.pdf

2019-11-06
1937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 2,800บาท.pdf

2019-11-06
1936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-11-06
1935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,250บาท.pdf

2019-11-06
1934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง4,519.41บาท.pdf

2019-11-06
1933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,200บาท.pdf

2019-11-06
1932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใวนการให้บริการงานช่วบเหลือคนไข้14,400บาท.pdf

2019-11-06
1931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใวนการให้บริการงานช่วบเหลือคนไข้14,400บาท.pdf

2019-11-06
1930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้บ่วย154,300.79บาท.pdf

2019-11-06
1929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ18,809.38บาท.pdf

2019-11-06
1928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 12,000บาท.pdf

2019-11-06
1927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม7,200บาท.pdf

2019-11-06
1926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย11,400บาท.pdf

2019-11-06
1925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย10,680บาท.pdf

2019-11-06
1924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม10,575บาท.pdf

2019-11-06
1923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม6,800บาท.pdf

2019-11-06
1922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,000บาท.pdf

2019-11-06
1921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,400บาท.pdf

2019-11-06
1920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,400บาท.pdf

2019-11-06
1919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,400บาท.pdf

2019-11-06
1918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-11-06
1917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาถ่ายเอกสาร8,000บาท.pdf

2019-11-06
1916
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-05
1915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์37,685.61บาท.pdf

2019-11-05
1914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์9,315บาท.pdf

2019-11-05
1913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์33,190.80บาท.pdf

2019-11-05
1912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์11,000บาท.pdf

2019-11-05
1911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-11-04
1910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,800บาท.pdf

2019-11-04
1909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,600บาท.pdf

2019-10-30
1908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,000บาท.pdf

2019-10-30
1907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640บาท.pdf

2019-10-30
1906
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-10-30
1905
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา HbA1C จำนวน 5,200 Test.pdf

2019-10-30
1904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่วตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ4,050บาท.pdf

2019-10-30
1903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ6,750บาท.pdf

2019-10-30
1902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ2รายการ 2,500บาท.pdf

2019-10-30
1901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1 รายการ 2,700 บาท.pdf

2019-10-30
1900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,000บาท.pdf

2019-10-25
1899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,151.77บาท.pdf

2019-10-25
1898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย57,082บาท.pdf

2019-10-25
1897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ8,092.84บาท.pdf

2019-10-25
1896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา12,950บาท.pdf

2019-10-25
1895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา94,160บาท.pdf

2019-10-25
1894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา10,640บาท.pdf

2019-10-25
1893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา81,266.50บาท.pdf

2019-10-25
1892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา31,200บาท.pdf

2019-10-25
1891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,000บาท.pdf

2019-10-25
1890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,365บาท.pdf

2019-10-25
1889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,750บาท.pdf

2019-10-25
1888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,768บาท.pdf

2019-10-25
1887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-10-22
1886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง5,339.30บาท.pdf

2019-10-22
1885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า16,850บาท.pdf

2019-10-22
1884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร 21,500บาท.pdf

2019-10-22
1883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ5,000บาท.pdf

2019-10-22
1882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ5,800บาท.pdf

2019-10-22
1881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกเเต่งเวทีและซุ้มถ่ายภาพ7,000บาท.pdf

2019-10-22
1880
ประกาศผู้ชบนะการเสนอราคาซื้อยา1,300บาท.pdf

2019-10-18
1879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,800บาท.pdf

2019-10-18
1878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,800บาท.pdf

2019-10-18
1877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640บาท.pdf

2019-10-18
1876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,000บาท.pdf

2019-10-18
1875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,434.25บาท.pdf

2019-10-18
1874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1,321.45บาท.pdf

2019-10-18
1873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง190บาท.pdf

2019-10-18
1872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน3,841.30บาท.pdf

2019-10-18
1871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต763.98บาท.pdf

2019-10-18
1870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-10-18
1869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล288บาท.pdf

2019-10-18
1868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,556.77บาท.pdf

2019-10-18
1867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว41,635.20บาท.pdf

2019-10-16
1866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านฯราคา80,000บาท.pdf

2019-10-15
1865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์11,000บาท.pdf

2019-10-15
1864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์11,000บาท.pdf

2019-10-15
1857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา51,255 บาท.pdf

2019-10-15
1856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐฐานเครื่องมือแพทย์ 11,000 บาท.pdf

2019-10-15
1848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล15,012บาท.pdf

2019-10-15
1847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-10-15
1846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวขวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 700 บาท.pdf

2019-10-10
1845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5,700 บาท.pdf

2019-10-10
1844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,300 บาท.pdf

2019-10-10
1843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา10,350บาท.pdf

2019-10-10
1842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,925บาท.pdf

2019-10-10
1841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,630 บาท.pdf

2019-10-10
1840
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 63.pdf

2019-10-09
1839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,017.93บาท.pdf

2019-10-09
1838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า70,838.28บาท.pdf

2019-10-09
1837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-09
1836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,100บาท.pdf

2019-10-09
1835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-10-09
1834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย57,204บาท.pdf

2019-10-08
1833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบGPSติดรถพยาบาลฉุกเฉิน.pdf

2019-10-07
1832
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด 63.pdf

2019-10-04
1831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,086.50 บาท.pdf

2019-10-04
1830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ16,412.50 บาท.pdf

2019-10-04
1829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล11,600บาท.pdf

2019-10-04
1828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,320บาท.pdf

2019-10-04
1827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทัตกรรม9,450บาท.pdf

2019-10-04
1826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,450 บาท.pdf

2019-10-04
1825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,800 บาท.pdf

2019-10-04
1824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,000บาท.pdf

2019-10-04
1823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 4,400บาท.pdf

2019-10-04
1822
ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-04
1821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง10,077.26บาท.pdf

2019-10-04
1820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-10-04
1819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,600บาท.pdf

2019-10-04
1818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,400บาท.pdf

2019-10-04
1817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,500บาท.pdf

2019-10-04
1816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-04
1815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร8,400บาท.pdf

2019-10-04
1814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย9,960บาท.pdf

2019-10-04
1813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-10-04
1812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ21,200บาท.pdf

2019-10-04
1811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเเละอาคารผู้ป่วย154,300.79บาท.pdf

2019-10-04
1810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์26,000บาท.pdf

2019-10-04
1809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,700บาท.pdf

2019-10-02
1808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,000บาท.pdf

2019-10-01
1807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,940บาท.pdf

2019-10-01
1806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,000บาท.pdf

2019-10-01
1805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,200บาท.pdf

2019-10-01
1804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,000บาท.pdf

2019-10-01
1803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,630บาท.pdf

2019-10-01
1802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,500บาท.pdf

2019-10-01
1801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,500บาท.pdf

2019-10-01
1800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือยา12,005.40บาท.pdf

2019-10-01
1799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,069.60บาท.pdf

2019-10-01
1798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,947บาท.pdf

2019-10-01
1797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,200บาท.pdf

2019-10-01
1796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,780บาท.pdf

2019-10-01
1795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,700บาท.pdf

2019-10-01
1794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,474บาท.pdf

2019-10-01
1793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา35,910บาท.pdf

2019-10-01
1792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา44,619บาท.pdf

2019-10-01
1791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,000บาท.pdf

2019-10-01
1790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,220บาท.pdf

2019-10-01
1789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา48,290บาท.pdf

2019-10-01
1788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,000บาท.pdf

2019-10-01
1787
ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคาซื้อยา95,872บาท.pdf

2019-10-01
1786
ประกาศผู้บชนะการเสนอราคาซื้อยา87,860บาท.pdf

2019-10-01
1785
ปสระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,400บาท.pdf

2019-10-01
1784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,153.91บาท.pdf

2019-09-30
1783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 175บาท.pdf

2019-09-30
1782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2019-09-30
1781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปสเตอร์1,500บาท.pdf

2019-09-30
1780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปวสเตอร์550บาท.pdf

2019-09-30
1779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปสเตอร์550 บาท.pdf

2019-09-30
1778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน27,900บาท.pdf

2019-09-30
1777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720 บาท.pdf

2019-09-30
1773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,720บาท.pdf

2019-09-27
1772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจฯทางห้องปฏิบัติการ 58,584 บ..pdf

2019-09-27
1771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 25,135 บาท.pdf

2019-09-27
1770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 4,300 บาท.pdf

2019-09-26
1769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 19,880 บาท.pdf

2019-09-26
1768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน3,327.70บาท.pdf

2019-09-24
1767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง1,904.60บาท.pdf

2019-09-24
1766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,722.75บาท.pdf

2019-09-24
1765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,426.76บาท.pdf

2019-09-24
1764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ695.50บาท.pdf

2019-09-24
1763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500 บาท.pdf

2019-09-24
1762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,200 บาท.pdf

2019-09-24
1761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000 บาท.pdf

2019-09-24
1760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 96,300 บาท.pdf

2019-09-24
1759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,375 บาท.pdf

2019-09-24
1758
จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2019-09-24
1757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17,700 บาท.pdf

2019-09-24
1756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,700 บาท.pdf

2019-09-23
1755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์300,000บาท.pdf

2019-09-20
1754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ30,000บาท.pdf

2019-09-20
1753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-09-20
1752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด600บาท.pdf

2019-09-20
1751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล19,212บาท.pdf

2019-09-20
1750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบสริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.37บาท.pdf

2019-09-20
1749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้ววยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า99,900บาท.pdf

2019-09-20
1748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต770.40บาท.pdf

2019-09-20
1747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000บาท.pdf

2019-09-20
1746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น780บาท.pdf

2019-09-20
1745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,291.94บาท.pdf

2019-09-20
1744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง250บาท.pdf

2019-09-20
1743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย50,312บาท.pdf

2019-09-20
1742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-09-20
1741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์20,400บาท.pdf

2019-09-20
1740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,320บาท.pdf

2019-09-18
1739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,800บาท.pdf

2019-09-18
1738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,856บาท.pdf

2019-09-18
1737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,497บาท.pdf

2019-09-18
1736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,700บาท.pdf

2019-09-18
1735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,000บาท.pdf

2019-09-18
1734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,900บาท.pdf

2019-09-18
1733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,950บาท.pdf

2019-09-18
1732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,264บาท.pdf

2019-09-18
1731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,289.50บาท.pdf

2019-09-18
1730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,540บาท.pdf

2019-09-18
1729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา62,766.20บาท.pdf

2019-09-18
1728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา69,336บาท.pdf

2019-09-18
1727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา72,481.80บาท.pdf

2019-09-18
1726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,180บาท.pdf

2019-09-18
1725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,971.06บาท.pdf

2019-09-18
1724
ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.2563.pdf

2019-09-18
1723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 46,750 บาท.pdf

2019-09-17
1722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,700 บาท.pdf

2019-09-17
1721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 3,200 บาท.pdf

2019-09-17
1720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,572.20 บาท.pdf

2019-09-17
1719
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,754 บาท.pdf

2019-09-17
1718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 50,871 บาท.pdf

2019-09-17
1717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,640.pdf

2019-09-13
1716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา24,300บาท.pdf

2019-09-13
1715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,811บาท.pdf

2019-09-13
1714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,200บาท.pdf

2019-09-13
1713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,933.75บาท.pdf

2019-09-13
1712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา78,459.65บาท.pdf

2019-09-13
1711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์77,500บาท.pdf

2019-09-13
1710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา43,000บาท.pdf

2019-09-13
1709
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์.pdf

2019-09-13
1708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2019-09-13
1707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 230 บาท.pdf

2019-09-13
1706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,280 บาท.pdf

2019-09-13
1705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-09-13
1704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคหืด16,500บาท.pdf

2019-09-13
1703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า73,226.52บาท.pdf

2019-09-13
1702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,880.01บาท.pdf

2019-09-13
1701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว39,747.29บาท.pdf

2019-09-13
1700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น61,489.99บาท.pdf

2019-09-13
1699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม7,880บาท.pdf

2019-09-13
1698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,140บาท.pdf

2019-09-13
1697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ952.30บาท.pdf

2019-09-13
1696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง11,800บาท.pdf

2019-09-13
1695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์41,470.63บาท.pdf

2019-09-13
1694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,266บาท.pdf

2019-09-13
1693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน12,617.44บาท.pdf

2019-09-13
1692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 13,500 บาท.pdf

2019-09-13
1691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 14,766 บาท.pdf

2019-09-13
1690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 3,950 บาท.pdf

2019-09-13
1689
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,000 บาท.pdf

2019-09-13
1688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,400 บาท.pdf

2019-09-13
1687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20,000 บาท.pdf

2019-09-13
1686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 173,584 บาท.pdf

2019-09-13
1685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,500 บาท.pdf

2019-09-13
1684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2019-09-13
1683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,450บาท.pdf

2019-09-12
1682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา57,783.40บาท.pdf

2019-09-10
1681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,905บาท.pdf

2019-09-10
1680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,750บาท.pdf

2019-09-10
1679
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา48,500บาท.pdf

2019-09-10
1678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,600บาท.pdf

2019-09-10
1677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,062บาท.pdf

2019-09-10
1676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา30,281บาท.pdf

2019-09-10
1675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,000บาท.pdf

2019-09-10
1674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,000บาท.pdf

2019-09-10
1673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,000บาท.pdf

2019-09-10
1672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย62,870บาท.pdf

2019-09-10
1671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 10,890 บาท.pdf

2019-09-10
1670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา48,290บาท.pdf

2019-09-10
1669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,250บาท.pdf

2019-09-10
1668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,407.50บาท.pdf

2019-09-10
1667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1,626.40บาท.pdf

2019-09-10
1666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา40,678บาท.pdf

2019-09-09
1665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา11,640บาท.pdf

2019-09-09
1664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf

2019-09-09
1663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,445.40บาท.pdf

2019-09-05
1662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,000บาท.pdf

2019-09-05
1661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-09-05
1660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้17,300บาท.pdf

2019-09-05
1659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร8,000บาท.pdf

2019-09-05
1658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย10,200บาท.pdf

2019-09-05
1657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกืิจฉุกเฉินฯ20,393.75บาท.pdf

2019-09-05
1656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย11,040บาท.pdf

2019-09-05
1655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-09-05
1654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,400บาท.pdf

2019-09-05
1653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์22,000บาท.pdf

2019-09-05
1652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,400บาท.pdf

2019-09-05
1651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล15,200บาท.pdf

2019-09-05
1650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,450บาท.pdf

2019-09-05
1649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,800บาท.pdf

2019-09-05
1648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,200บาท.pdf

2019-09-05
1647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,800บาท.pdf

2019-09-05
1646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,400บาท.pdf

2019-09-05
1645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-09-05
1644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ20,650บาท.pdf

2019-09-05
1643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,600บาท.pdf

2019-09-05
1642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์19,800บาท.pdf

2019-09-05
1641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์22,000บาท.pdf

2019-09-05
1640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์49,500บาท.pdf

2019-09-05
1639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์19,800บาท.pdf

2019-09-05
1638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,700บาท.pdf

2019-09-04
1637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,383บาท.pdf

2019-09-04
1636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,800บาท.pdf

2019-09-04
1635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,800บาท.pdf

2019-09-04
1634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,600บาท.pdf

2019-09-04
1633
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,000บาท.pdf

2019-09-04
1632
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา51,895บาท.pdf

2019-09-04
1631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา53,900บาท.pdf

2019-09-04
1630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,100 บาท.pdf

2019-09-04
1629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,500 บาท.pdf

2019-09-04
1628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200บาท.pdf

2019-09-04
1627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,750.80บาท.pdf

2019-09-04
1626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,200บาท.pdf

2019-09-04
1625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา51,300บาท.pdf

2019-09-04
1624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,200บาท.pdf

2019-09-04
1623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,400บาท.pdf

2019-09-04
1622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,620บาท.pdf

2019-09-04
1621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,380บาท.pdf

2019-09-04
1620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,359บาท.pdf

2019-09-04
1619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,250บาท.pdf

2019-09-04
1618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,350บาท.pdf

2019-09-04
1617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา12,412บาท.pdf

2019-09-04
1616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,925บาท.pdf

2019-09-04
1615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,050บาท.pdf

2019-09-04
1614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา26,590บาท.pdf

2019-09-04
1613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา35,031.80บาท.pdf

2019-09-04
1612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา36,750บาท.pdf

2019-09-04
1611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา47,080บาท.pdf

2019-09-04
1610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์34,750บาท.pdf

2019-09-03
1609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์18,0000บาท.pdf

2019-09-03
1608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์3,780.01บาท.pdf

2019-09-03
1607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์349,000บาท.pdf

2019-09-03
1606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง11,653.37.pdf

2019-09-03
1605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการยกยอดครุภัณฑ์สำนักงาน3,327.70บาท.pdf

2019-09-03
1604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3,233.54บาท.pdf

2019-09-03
1603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,014.93บาท.pdf

2019-09-03
1602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,000บาท.pdf

2019-09-03
1601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต800.36บาท.pdf

2019-09-03
1600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา722.25บาท.pdf

2019-09-03
1599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุราคา1,605บาท.pdf

2019-09-03
1598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4,922บาท.pdf

2019-09-03
1597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,088 บาท.pdf

2019-09-02
1596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 52,799 บาท.pdf

2019-08-28
1595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 3,210 บาท.pdf

2019-08-28
1594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,460 บาท.pdf

2019-08-28
1593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800 บาท.pdf

2019-08-28
1592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์6,000บาท.pdf

2019-08-28
1591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์22,370บาท.pdf

2019-08-28
1590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,000บาท.pdf

2019-08-28
1589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์27,000บาท.pdf

2019-08-28
1588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์17,000บาท.pdf

2019-08-28
1587
เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป.pdf

2019-08-28
1586
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ.pdf

2019-08-28
1585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด800บาท.pdf

2019-08-28
1584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-08-28
1583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน30,000บาท.pdf

2019-08-28
1582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร3,445.40บาท.pdf

2019-08-28
1581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,760บาท.pdf

2019-08-28
1580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,098.68บาท.pdf

2019-08-28
1579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน840บาท.pdf

2019-08-28
1578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 24,913.17บาท.pdf

2019-08-27
1577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 3,780 บาท.pdf

2019-08-27
1576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 7,000 บาท.pdf

2019-08-27
1575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 19,288 บาท.pdf

2019-08-27
1574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,127.30.pdf

2019-08-27
1573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,800 บาท.pdf

2019-08-27
1572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,100 บาท.pdf

2019-08-27
1571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,634 บาท.pdf

2019-08-27
1570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์3รายการราคา290,000บาท.pdf

2019-08-26
1569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันปลอม 10,764.20 บาท.pdf

2019-08-23
1568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 850 บาท.pdf

2019-08-23
1567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 850 บาท.pdf

2019-08-23
1566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 55,057.92 บาท.pdf

2019-08-23
1565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,700 บาท.pdf

2019-08-23
1564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อยา3,120บาท.pdf

2019-08-23
1563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30,000บาท.pdf

2019-08-23
1562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,650 บาท.pdf

2019-08-23
1561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 39,110 บาท.pdf

2019-08-23
1560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,540บาท.pdf

2019-08-23
1559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์8,000บาท.pdf

2019-08-22
1558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย63,572บาท.pdf

2019-08-22
1557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟล์4,083.33บาท.pdf

2019-08-22
1556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,153.91บาท.pdf

2019-08-22
1555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า7,490บาท.pdf

2019-08-22
1554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-08-22
1553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์12,500บาท.pdf

2019-08-22
1552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์58,000บาท.pdf

2019-08-22
1551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ4,250บาท.pdf

2019-08-21
1550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ4,250บาท.pdf

2019-08-21
1548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว31,886บาท.pdf

2019-08-20
1547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,930บาท.pdf

2019-08-20
1546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า25,700บาท.pdf

2019-08-20
1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วตาข่ายด้านหน้า59,500บาท.pdf

2019-08-20
1544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปา8,000บาท.pdf

2019-08-20
1543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา 2,664.30บาท.pdf

2019-08-20
1542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-08-20
1541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ20,658บาท.pdf

2019-08-20
1540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ10,500บาท.pdf

2019-08-20
1539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบหม้อต้มฯ4,000บาท.pdf

2019-08-20
1538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน6,000บาท.pdf

2019-08-20
1537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,360บาท.pdf

2019-08-20
1536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,902 บาท.pdf

2019-08-19
1535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000 บาท.pdf

2019-08-19
1534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2019-08-19
1533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และกรแพทย์ 3,745 บาท.pdf

2019-08-19
1532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,586.05 บาท.pdf

2019-08-19
1531
เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์62.pdf

2019-08-16
1530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์14,316.60บาท.pdf

2019-08-15
1529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา22,800บาท.pdf

2019-08-15
1528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-08-15
1527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์9,389.25บาท.pdf

2019-08-15
1526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์1,740บาท.pdf

2019-08-15
1525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา96,300บาท.pdf

2019-08-15
1524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,800บาท.pdf

2019-08-15
1523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา89,880บาท.pdf

2019-08-15
1522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา34,000บาท.pdf

2019-08-15
1521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,000บาท.pdf

2019-08-15
1520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,580บาท.pdf

2019-08-15
1519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,449.60บาท.pdf

2019-08-15
1518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,600บาท.pdf

2019-08-15
1517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,250บาท.pdf

2019-08-15
1516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน920บาท.pdf

2019-08-14
1515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต533บาท.pdf

2019-08-14
1514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,016.93บาท.pdf

2019-08-14
1513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ19,662.50บาท.pdf

2019-08-14
1512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,180.74บาท.pdf

2019-08-14
1511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,600บาท.pdf

2019-08-14
1510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,400บาท.pdf

2019-08-14
1509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,226บาท.pdf

2019-08-14
1508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3,177.90บาท.pdf

2019-08-14
1507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น58,610บาท.pdf

2019-08-14
1506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,958.38บาท.pdf

2019-08-14
1505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น3,680บาท.pdf

2019-08-14
1504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว6,955บาท.pdf

2019-08-14
1503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,100บาท.pdf

2019-08-14
1502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์6,500บาท.pdf

2019-08-14
1501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,168บาท.pdf

2019-08-13
1500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,490บาท.pdf

2019-08-13
1499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,912บาท.pdf

2019-08-13
1498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,812บาท.pdf

2019-08-13
1497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,696บาท.pdf

2019-08-13
1496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-08-13
1495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,300บาท.pdf

2019-08-13
1494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,005.40บาท.pdf

2019-08-13
1493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,884บาท.pdf

2019-08-13
1492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200บาท.pdf

2019-08-13
1491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,659.40บาท.pdf

2019-08-08
1490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง11,800บาท.pdf

2019-08-08
1489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,721.68บาท.pdf

2019-08-08
1488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม14,000บาท.pdf

2019-08-08
1487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า71,030.88บาท.pdf

2019-08-08
1486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,672บาท.pdf

2019-08-08
1485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-08-08
1484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์223,200บาท.pdf

2019-08-07
1483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง2,819.45บาท.pdf

2019-08-07
1482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์31,135บาท.pdf

2019-08-07
1481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21,935บาท.pdf

2019-08-07
1480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21,935บาท.pdf

2019-08-07
1479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์37,027.35บาท.pdf

2019-08-07
1478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7,276บาท.pdf

2019-08-07
1477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว8,100บาท.pdf

2019-08-07
1476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟล์4,083.33บาท.pdf

2019-08-07
1475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,574.42บาท.pdf

2019-08-07
1474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ3,545บาท.pdf

2019-08-07
1473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-08-07
1472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย8,760บาท.pdf

2019-08-07
1471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม8,325บาท.pdf

2019-08-07
1470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร7,600บาท.pdf

2019-08-07
1469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 19,662บาท.pdf

2019-08-07
1468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 15,200บาท.pdf

2019-08-07
1467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,550บาท.pdf

2019-08-07
1466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,150บาท.pdf

2019-08-07
1465
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-08-07
1464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2,500บาท.pdf

2019-08-07
1463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,550บาท.pdf

2019-08-07
1462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,080บาท.pdf

2019-08-07
1461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,080บาท.pdf

2019-08-07
1460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000บาท.pdf

2019-08-07
1458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,510.54 บาท.pdf

2019-08-07
1455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,850 บาท.pdf

2019-08-06
1454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2019-08-06
1453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,920 บาท.pdf

2019-08-06
1452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,176 บาท.pdf

2019-08-06
1451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 44,640.40 บาท.pdf

2019-08-06
1450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,500บาท.pdf

2019-08-06
1449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,025บาท.pdf

2019-08-06
1448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,760บาท.pdf

2019-08-06
1447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,970บาท.pdf

2019-08-06
1446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,696บาท.pdf

2019-08-06
1445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา31,417.50บาท.pdf

2019-08-06
1444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,952บาท.pdf

2019-08-06
1443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,800บาท.pdf

2019-08-06
1442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมีแห้ง12,840บาท.pdf

2019-08-05
1441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเนครื่องเเต่งกาย780บาท.pdf

2019-08-05
1440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-08-05
1439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,600บาท.pdf

2019-08-05
1438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,000บาท.pdf

2019-08-05
1437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับราคา24,000บาท.pdf

2019-08-05
1436
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา21,000บาท.pdf

2019-08-05
1435
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-08-05
1434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด7,600บาท.pdf

2019-08-05
1433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา960บาท.pdf

2019-08-02
1432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา3,840บาท.pdf

2019-08-02
1431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา1,300บาท.pdf

2019-08-02
1430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปลราคา14,400บาท.pdf

2019-08-02
1429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา9,600บาท.pdf

2019-08-02
1428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา13,054 บาท.pdf

2019-07-31
1427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา320บาท.pdf

2019-07-31
1426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา94,800บาท.pdf

2019-07-30
1425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา95,872บาท.pdf

2019-07-30
1424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา84,744บาท.pdf

2019-07-30
1423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา28,080บาท.pdf

2019-07-30
1422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา29,211บาท.pdf

2019-07-30
1421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา19,150บาท.pdf

2019-07-30
1420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา3,000บาท.pdf

2019-07-30
1419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา18,000บาท.pdf

2019-07-30
1418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา60,000บาท.pdf

2019-07-30
1417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา8,800บาท.pdf

2019-07-30
1416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา10,700บาท.pdf

2019-07-30
1415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา2,800บาท.pdf

2019-07-30
1414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา35,000บาท.pdf

2019-07-30
1413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา14,650บาท.pdf

2019-07-25
1412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา2,568บาท.pdf

2019-07-25
1411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา30,709บาท.pdf

2019-07-25
1410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา5,140บาท.pdf

2019-07-25
1409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา4,750บาท.pdf

2019-07-25
1408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา2,100บาท.pdf

2019-07-25
1407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา4,000บาท.pdf

2019-07-25
1406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา3,900บาท.pdf

2019-07-25
1405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา62,500บาท.pdf

2019-07-25
1404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา23,000บาท.pdf

2019-07-25
1403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา10,800บาท.pdf

2019-07-25
1402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา7,500บาท.pdf

2019-07-25
1401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา6,555บาท.pdf

2019-07-25
1400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา6,500บาท.pdf

2019-07-25
1399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา1,848.96บาท.pdf

2019-07-25
1398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา41,098.70บาท.pdf

2019-07-25
1397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา48,175บาท.pdf

2019-07-25
1396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,000บาท.pdf

2019-07-25
1395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา17,805.87บาท.pdf

2019-07-25
1394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา770.40บาท.pdf

2019-07-25
1393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,227.74บาท.pdf

2019-07-25
1392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยราคา50,836บาท.pdf

2019-07-25
1391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,000บาท.pdf

2019-07-25
1390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา963บาท.pdf

2019-07-25
1389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,320 บ..pdf

2019-07-24
1388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,350 บ..pdf

2019-07-24
1387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,870 บ..pdf

2019-07-24
1386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,485 บาท.pdf

2019-07-24
1385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,050 บาท.pdf

2019-07-24
1384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า10,000บาท.pdf

2019-07-22
1383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน26,250บาท.pdf

2019-07-22
1382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน26,250บาท.pdf

2019-07-22
1381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อราคา14,496บาท.pdf

2019-07-22
1380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าราคา68,745.36บาท.pdf

2019-07-22
1379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย๗ราคา10,500บาท.pdf

2019-07-22
1378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯราคา3,000บาท.pdf

2019-07-22
1377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา4,250บาท.pdf

2019-07-22
1376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา4,250บาท.pdf

2019-07-22
1372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,664.30บาท.pdf

2019-07-22
1371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา640.93บาท.pdf

2019-07-22
1370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคดา้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าราคา20,150บาท.pdf

2019-07-22
1369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา3,060บาท.pdf

2019-07-10
1368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งราคา11,800 บาท.pdf

2019-07-10
1367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,450บาท.pdf

2019-07-10
1366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องเอ๊กซเรย์ราคา60,000บาท.pdf

2019-07-10
1365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอมรารคา11,866.30บาท.pdf

2019-07-10
1364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมราคา1,980บาท.pdf

2019-07-10
1363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายราคา1,640บาท.pdf

2019-07-09
1362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัวสดุสำนักงานราคา19,778.95บาท.pdf

2019-07-09
1361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา13,011.20บาท.pdf

2019-07-09
1360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา3,398.32บาท.pdf

2019-07-09
1359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา35,631บาท.pdf

2019-07-09
1358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา44,650.40บาท.pdf

2019-07-09
1357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา2,859.04บาท.pdf

2019-07-09
1356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา5,000บาท.pdf

2019-07-09
1355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา2,356.14บาท.pdf

2019-07-09
1354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา19,046บาท.pdf

2019-07-09
1353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าและติดตั้งพัดลมระบายอากาศราคา16,800บาท.pdf

2019-07-08
1352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสาธารณสุขชุมชนราคา6,400บาท.pdf

2019-07-08
1351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสูนย์สุขภาพชุมชนต.สัตหีบราคา7,200บาท.pdf

2019-07-08
1350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสูนย์สุขภาพชุมชนต.สัตหีบราคา7,200บาท.pdf

2019-07-08
1349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯราคา19,459.38บาท.pdf

2019-07-08
1348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬาราคา2.800บาท.pdf

2019-07-08
1347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรานคา791.80บาท.pdf

2019-07-08
1346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-07-08
1345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา21,000บาท.pdf

2019-07-08
1344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับราคา24,000บาท.pdf

2019-07-08
1343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,500 บาท.pdf

2019-07-05
1342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 720บ..pdf

2019-07-05
1341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 17,350บ..pdf

2019-07-05
1340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,580 บ..pdf

2019-07-05
1339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 60,700บ..pdf

2019-07-05
1338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,632.20บ..pdf

2019-07-05
1337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในงานบรืการงานเวรเปล 13,600บ..pdf

2019-07-05
1336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้ 12,200บ..pdf

2019-07-05
1335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา4,250บาท.pdf

2019-07-04
1334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา35,096บาท.pdf

2019-07-04
1333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา10,272บาท.pdf

2019-07-04
1332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา6,000บาท.pdf

2019-07-04
1331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา2,375บาท.pdf

2019-07-04
1330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา26,000บาท.pdf

2019-07-04
1329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา5,400บาท.pdf

2019-07-04
1328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา9,000.pdf

2019-07-04
1327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา20,899.90บาท.pdf

2019-07-03
1326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา1,350บาท.pdf

2019-07-03
1325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวราคา8,453บาท.pdf

2019-07-03
1324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และบำรุงรักษาฯราคา7,500บาท.pdf

2019-07-03
1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา5,136บาท.pdf

2019-07-03
1322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา6,548.40บาท.pdf

2019-07-03
1321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา5,873.88บาท.pdf

2019-07-03
1320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา42,380บาท.pdf

2019-07-03
1319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งราคา1,450บาท.pdf

2019-07-03
1318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา15,600บาท.pdf

2019-07-03
1317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา11,200บาท.pdf

2019-07-03
1316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา4,000บาท.pdf

2019-07-03
1315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทยราคา9,120บาท.pdf

2019-07-03
1314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทยราคา9,240บาท.pdf

2019-07-03
1313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา7,190บาท.pdf

2019-07-03
1312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา69,000บาท.pdf

2019-07-03
1311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นราคา1,000บาท.pdf

2019-07-03
1310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา893.45บาท.pdf

2019-07-03
1309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นราคา720บาท.pdf

2019-07-03
1308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา2,100บาท.pdf

2019-07-03
1307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา31,244บาท.pdf

2019-07-03
1306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา94,160บาท.pdf

2019-07-03
1305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา3,420บาท.pdf

2019-07-03
1304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา42,885.60บาท.pdf

2019-07-03
1303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา50,000บาท.pdf

2019-07-03
1300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้ราคา11,600บาท.pdf

2019-07-02
1299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัดราคา6,000บาท.pdf

2019-07-02
1298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา10,800บาท.pdf

2019-07-02
1297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารราคา7,600บาท.pdf

2019-07-02
1296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรมราคา8,550บาท.pdf

2019-07-02
1295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา1,700บาท.pdf

2019-06-28
1294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา3,600บาท.pdf

2019-06-28
1293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ราคา6,800บาท.pdf

2019-06-28
1292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรมราคา7,600บาท.pdf

2019-06-28
1291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา320บาท.pdf

2019-06-28
1290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทวยุราคา6,109.70บาท.pdf

2019-06-28
1289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานราคา41,800บาท.pdf

2019-06-28
1288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานราคา39,600บาท.pdf

2019-06-28
1287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา35,00บาท.pdf

2019-06-28
1286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งราคา11,800บาท.pdf

2019-06-28
1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา600บาท.pdf

2019-06-28
1284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการบ้านสีขาวฯราคา6,500บาท.pdf

2019-06-28
1283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สมุดคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กราคา12,000บาท.pdf

2019-06-28
1282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา37,850.18บาท.pdf

2019-06-28
1281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานราคา8,400บาท.pdf

2019-06-28
1280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ22รายการ38,715บ..pdf

2019-06-26
1279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม7รายการ9,127.10บ..pdf

2019-06-26
1278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน8รายการ 37,182.50บ..pdf

2019-06-26
1277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน2รายการ 56,760บ..pdf

2019-06-26
1276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ19รายการ 62,108บ..pdf

2019-06-26
1275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำารุงลิฟท์ราคา4,083.33บาท.pdf

2019-06-26
1274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือเเพทย์ฯราคา8,000บาท.pdf

2019-06-26
1273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา1,015.93บาท.pdf

2019-06-26
1272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,156.05บสาท.pdf

2019-06-26
1271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา773.61บาท.pdf

2019-06-26
1270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ราคา250บาท.pdf

2019-06-26
1269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา48,175บาท.pdf

2019-06-25
1268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา3,500บาท.pdf

2019-06-25
1267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา20,000บาท.pdf

2019-06-25
1266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา38,100บาท.pdf

2019-06-25
1265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาๆราคา58,208บาท.pdf

2019-06-20
1264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,950บาท.pdf

2019-06-20
1263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว22,433.62บาท.pdf

2019-06-20
1261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา556บาท.pdf

2019-06-20
1260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,970บาท.pdf

2019-06-20
1255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยราคา42,624บาท.pdf

2019-06-20
1254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา556บาท.pdf

2019-06-20
1253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ราคา15,000บาท.pdf

2019-06-19
1252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา15,062.39บาท.pdf

2019-06-19
1251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา4,248.44บาท.pdf

2019-06-19
1250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุราคา960บาท.pdf

2019-06-19
1249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานราคา19,300บาท.pdf

2019-06-19
1248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์83,460บาท.pdf

2019-06-19
1247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา374,000บาท.pdf

2019-06-19
1246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆราคา19,776บาท.pdf

2019-06-19
1245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งราคา250บาท.pdf

2019-06-19
1244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งราคา5,762.86บาท.pdf

2019-06-19
1243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,664.30บาท.pdf

2019-06-19
1242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุราคา3,865บาท.pdf

2019-06-19
1241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา2,199.92บาท.pdf

2019-06-19
1240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ1,830บ..pdf

2019-06-18
1239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ5,130บาท.pdf

2019-06-18
1238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า5,377บาท.pdf

2019-06-17
1237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย7แห่ง10,500บาท.pdf

2019-06-17
1236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมู,ฝอยติดเชื้ิอโรงบาลสัตหีบ กม.๑๐ 17,292บาท.pdf

2019-06-17
1235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว10,494.56บาท.pdf

2019-06-17
1234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต534บาท.pdf

2019-06-17
1233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบสำหรับตู้ปลอดเชื้อ4,815บาท.pdf

2019-06-17
1232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,500บาท.pdf

2019-06-17
1231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์39,955บาท.pdf

2019-06-17
1230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์39,955บาท.pdf

2019-06-17
1229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา68,554.90.pdf

2019-06-17
1228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,400บาท.pdf

2019-06-14
1227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ25,500บ..pdf

2019-06-14
1226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ 4,500บ..pdf

2019-06-14
1225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ48,744บ..pdf

2019-06-14
1224
ประกาศผู้ชนะการเสยนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ26,900บ..pdf

2019-06-14
1223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ29,783.45บ..pdf

2019-06-14
1222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ10,000บ..pdf

2019-06-14
1221
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อ.pdf

2019-06-14
1220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,200บาท.pdf

2019-06-14
1219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,297บาท.pdf

2019-06-14
1218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,400บาท.pdf

2019-06-14
1217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,166บาท.pdf

2019-06-14
1216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,780บาท.pdf

2019-06-14
1215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,190บาท.pdf

2019-06-14
1214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,782บาท.pdf

2019-06-14
1213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,600บาท.pdf

2019-06-14
1212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,800บาท.pdf

2019-06-14
1211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,760บาท.pdf

2019-06-14
1210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,950บาท.pdf

2019-06-14
1209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,120บาท.pdf

2019-06-14
1208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,998บาท.pdf

2019-06-14
1207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา43,014บาท.pdf

2019-06-14
1206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,068.59บาท.pdf

2019-06-13
1205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,200บาท.pdf

2019-06-13
1204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-06-13
1203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์1,770บาท.pdf

2019-06-13
1202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,068.59บาท.pdf

2019-06-13
1201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา91,000บาท.pdf

2019-06-13
1200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา24,000บาท.pdf

2019-06-13
1199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,000บาท.pdf

2019-06-13
1198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,000บาท.pdf

2019-06-13
1197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,500บาท.pdf

2019-06-13
1196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,200บาท.pdf

2019-06-13
1195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,972.40บาท.pdf

2019-06-13
1194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา13,150บาท.pdf

2019-06-13
1193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา19,840บาท.pdf

2019-06-13
1192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,750บาท.pdf

2019-06-13
1191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,500บาท.pdf

2019-06-13
1190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,287.50บาท.pdf

2019-06-13
1189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,988.50บาท.pdf

2019-06-13
1188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,622บาท.pdf

2019-06-13
1187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,440บาท.pdf

2019-06-13
1186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา46,000บาท.pdf

2019-06-13
1185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,900บาท.pdf

2019-06-13
1184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,815บาท.pdf

2019-06-13
1183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,150บาท.pdf

2019-06-13
1182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,600บาท.pdf

2019-06-13
1181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,000บาท.pdf

2019-06-13
1180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา75,791บาท.pdf

2019-06-13
1179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา70,620บาท.pdf

2019-06-13
1178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,679.40บาท.pdf

2019-06-13
1177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200บาท.pdf

2019-06-13
1176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,448บาท.pdf

2019-06-13
1175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา22,898บาท.pdf

2019-06-13
1174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,121.80บาท.pdf

2019-06-13
1173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น52,341บาท.pdf

2019-06-12
1172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ230บ..pdf

2019-06-12
1171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ33,500บ..pdf

2019-06-12
1170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ2รายการ1,350บ..pdf

2019-06-12
1169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางก้องปฏิบัติการ29รายการ32,470บ..pdf

2019-06-12
1168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ18,760บ.pdf

2019-06-12
1167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ23รายการ56,377บ..pdf

2019-06-12
1166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ27,210บ..pdf

2019-06-12
1165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ750บ..pdf

2019-06-12
1164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ2,700บ..pdf

2019-06-12
1163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเเปลี่ยนกระจกประตูบานสวิง2,500บาท.pdf

2019-06-11
1162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ9,018.75บาท.pdf

2019-06-11
1161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-06-11
1160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย56,854บาท.pdf

2019-06-07
1159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด4,000บาท.pdf

2019-06-07
1158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,000บาท.pdf

2019-06-07
1157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล7,000บาท.pdf

2019-06-07
1156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ20,650บาท.pdf

2019-06-07
1155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,963.90บาท.pdf

2019-06-07
1154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5,634บาท.pdf

2019-06-07
1153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย8,040บาท.pdf

2019-06-06
1152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย9,360บาท.pdf

2019-06-06
1151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ3,210บ..pdf

2019-06-06
1150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ35,374.20บ..pdf

2019-06-06
1149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ17,800บ..pdf

2019-06-06
1148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์9รายการ10,580บ..pdf

2019-06-06
1147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4รายการ8,040บ..pdf

2019-06-06
1146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล34,812.50บาท.pdf

2019-06-05
1145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,464.32บาท.pdf

2019-06-05
1144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-06-05
1143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-06-05
1142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,600บาท.pdf

2019-06-05
1141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้11,200บาท.pdf

2019-06-05
1140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-06-05
1139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,800บาท.pdf

2019-06-05
1138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร7,600บาท.pdf

2019-06-05
1137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-06-05
1136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม6,800บาท.pdf

2019-06-05
1135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล14,800บาท.pdf

2019-06-05
1134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์9,880บาท.pdf

2019-06-05
1133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,000บาท.pdf

2019-06-04
1132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,650บาท.pdf

2019-06-04
1131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,516บาท.pdf

2019-06-04
1130
ประกาศวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา11,000บาท.pdf

2019-06-04
1129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,055บาท.pdf

2019-05-31
1128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,155บาท.pdf

2019-05-31
1127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,800บาท.pdf

2019-05-31
1126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา28,237.50บาท.pdf

2019-05-31
1125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา27,250บาท.pdf

2019-05-31
1124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน10,272บาท.pdf

2019-05-31
1123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,589.98บาท.pdf

2019-05-31
1122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์6,505.60บาท.pdf

2019-05-31
1121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7,276บาท.pdf

2019-05-31
1120
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ.pdf

2019-05-30
1119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,360บาท.pdf

2019-05-30
1118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา42,900บาท.pdf

2019-05-30
1117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-05-29
1116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์11,100บาท.pdf

2019-05-29
1115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์11,099.99.pdf

2019-05-29
1114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร1,867.15บาท.pdf

2019-05-29
1113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง12,236.52บาท.pdf

2019-05-29
1112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-05-29
1111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน4รายการ44,870บ..pdf

2019-05-29
1110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ4,800บ..pdf

2019-05-29
1109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ18,240บาท.pdf

2019-05-29
1108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-05-28
1107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม6รายการ26,128บ..pdf

2019-05-28
1106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม3รายการ72,760บ..pdf

2019-05-28
1105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม3รายการ45,500บ..pdf

2019-05-28
1104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-05-28
1103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2019-05-27
1102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,752.04บาท.pdf

2019-05-27
1101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2019-05-27
1100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,169.96บาท.pdf

2019-05-27
1099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็็ต640.93บาท.pdf

2019-05-27
1098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต786.45บาท.pdf

2019-05-27
1097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต786.45บาท.pdf

2019-05-27
1096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์80,000บาท.pdf

2019-05-27
1095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน12,000บาท.pdf

2019-05-27
1094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2,304.78บาท.pdf

2019-05-27
1093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว41,542.75บาท.pdf

2019-05-27
1092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา76,654.80บาท.pdf

2019-05-24
1091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา51,900บาท.pdf

2019-05-24
1090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา43,014บาท.pdf

2019-05-24
1089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา86,284.80บาท.pdf

2019-05-24
1088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา91,485บาท.pdf

2019-05-24
1087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา39,483บาท.pdf

2019-05-24
1086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา22,470บาท.pdf

2019-05-24
1085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา47,936บาท.pdf

2019-05-24
1084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,600บาท.pdf

2019-05-24
1083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,600บาท.pdf

2019-05-24
1082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา58,520.40บาท.pdf

2019-05-24
1081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,800บาท.pdf

2019-05-24
1080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,400บาท.pdf

2019-05-24
1079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์5,180บาท.pdf

2019-05-24
1078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,573บาท.pdf

2019-05-24
1077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา42,609.70บาท.pdf

2019-05-24
1076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,000บาท.pdf

2019-05-24
1075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,520บาท.pdf

2019-05-24
1074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,320บาท.pdf

2019-05-24
1073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-05-24
1072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,400บาท.pdf

2019-05-24
1071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,560.50บาท.pdf

2019-05-24
1070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอนเตอร์เน็ต386บาท.pdf

2019-05-24
1069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,628.99บาท.pdf

2019-05-24
1068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง6,617.09.pdf

2019-05-24
1067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,065บาท.pdf

2019-05-24
1066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย47,838.pdf

2019-05-24
1065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์2รายการ 23,754บาท.pdf

2019-05-24
1064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ 2,700บาท.pdf

2019-05-22
1063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน10,460บาท.pdf

2019-05-22
1062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา66,821.50บาท.pdf

2019-05-21
1061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,100บาท.pdf

2019-05-21
1060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,190บาท.pdf

2019-05-21
1059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดซุ้มตกแต่งสถานที่ฯ1,600บาท.pdf

2019-05-17
1058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน5,100บาท.pdf

2019-05-17
1057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด1,800.pdf

2019-05-17
1056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร9,400บาท.pdf

2019-05-17
1055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล.pdf

2019-05-17
1054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย.pdf

2019-05-17
1053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์4,500บาท.pdf

2019-05-17
1052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์8,499.99บาท.pdf

2019-05-17
1051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน7,290บาท.pdf

2019-05-17
1050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง1,842.54บาท.pdf

2019-05-17
1049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา4,815บาท.pdf

2019-05-17
1048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา27,715บาท.pdf

2019-05-17
1047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา29,280.02บาท.pdf

2019-05-17
1046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์33,571.46บาท.pdf

2019-05-17
1045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,500บาท.pdf

2019-05-17
1044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3,528.22บาท.pdf

2019-05-17
1043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย50,978บาท.pdf

2019-05-17
1042
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะ 62.pdf

2019-05-16
1041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา83,930บาท.pdf

2019-05-15
1040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,000บาท.pdf

2019-05-14
1039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา96,300บาท.pdf

2019-05-14
1038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,487.73บาท.pdf

2019-05-14
1037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,150บาท.pdf

2019-05-14
1036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,516.97บาท.pdf

2019-05-14
1035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,441.62บาท.pdf

2019-05-14
1034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์36,000บาท.pdf

2019-05-14
1033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,100บาท.pdf

2019-05-14
1032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,000บาท.pdf

2019-05-14
1031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,000บาท.pdf

2019-05-14
1030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา15,400บาท.pdf

2019-05-14
1029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,843.60บาท.pdf

2019-05-14
1028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา21,250บาท.pdf

2019-05-14
1027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า.pdf

2019-05-13
1026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า.pdf

2019-05-13
1025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคฯ39,600บาท.pdf

2019-05-13
1024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.pdf

2019-05-13
1023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราจทางห้องปฏิบัติการ1รายการ 500บาท.pdf

2019-05-13
1022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ26รายการ 52,362บาท.pdf

2019-05-13
1021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRosin Composite ราคา 8,000บาท.pdf

2019-05-13
1020
ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ24รายการ 50,755บาท.pdf

2019-05-13
1019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ63,000.pdf

2019-05-10
1018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,175.pdf

2019-05-10
1017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,920.pdf

2019-05-10
1016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,240งบาท.pdf

2019-05-10
1015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,120บาท.pdf

2019-05-10
1014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,856.90บาท.pdf

2019-05-10
1013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,279.10บาท.pdf

2019-05-10
1012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น360.pdf

2019-05-10
1011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,366.50บาท.pdf

2019-05-10
1010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง200บาท.pdf

2019-05-10
1009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-05-10
1008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต375บาท.pdf

2019-05-10
1007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย8,880บาท.pdf

2019-05-10
1006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้6,400.pdf

2019-05-10
1005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล1,250บาท.pdf

2019-05-10
1004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องเอ็กซเรย์60,000.pdf

2019-05-10
1003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,450.pdf

2019-05-10
1002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว600.pdf

2019-05-10
1001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วสำนักงาน196,000บาท.pdf

2019-05-10
1000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์330,000บาท.pdf

2019-05-10
999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,850บาท.pdf

2019-05-10
998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,000บาท.pdf

2019-05-10
997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,800บาท.pdf

2019-05-10
996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์19,500บาท.pdf

2019-05-10
995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์69,000บาท.pdf

2019-05-10
994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา43,281.25บาท.pdf

2019-05-10
993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัรฑ์มิใช่ยา10,250บาท.pdf

2019-05-10
992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2แพ็ค 18,000.pdf

2019-05-08
991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา81,175บาท.pdf

2019-05-08
990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล31,250บาท.pdf

2019-05-07
989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,000บาท.pdf

2019-05-07
988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย50,978บาท.pdf

2019-05-07
987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยยานพาหนะ14,150บาท.pdf

2019-05-07
986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ22,343.75บาท.pdf

2019-05-07
985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,940บาท.pdf

2019-05-07
984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเหมาบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน10,950บาท.pdf

2019-05-03
983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักาาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

2019-05-03
982
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ.62.pdf

2019-05-02
981
เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายใน 62.pdf

2019-05-02
980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร6,80บาท.pdf

2019-05-02
979
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ3,800บาท.pdf

2019-05-02
978
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-05-02
977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง2,500บาท.pdf

2019-05-02
976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้11,000บาท.pdf

2019-05-02
975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด5,200บาท.pdf

2019-05-02
974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,000บาท.pdf

2019-05-02
973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้16,000บาท.pdf

2019-05-02
972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล14,400บาท.pdf

2019-05-02
971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,159.26บาท.pdf

2019-05-02
970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,050บาท.pdf

2019-05-02
969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น360บาท.pdf

2019-05-02
968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุก่อสร้าง400บาท.pdf

2019-05-02
967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต324บาท.pdf

2019-05-02
966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม11รายการ 22,330.90บาท.pdf

2019-05-02
965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ25รายการ34,345บาท.pdf

2019-05-02
964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัรฑ์มิใช่ยา33,250บาท.pdf

2019-05-01
963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา83,930บาท.pdf

2019-05-01
962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา35,235บาท.pdf

2019-05-01
961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,124บาท.pdf

2019-05-01
960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,086.50บาท.pdf

2019-05-01
959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,190บาท.pdf

2019-05-01
958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,104.24บาท.pdf

2019-05-01
957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,776บาท.pdf

2019-05-01
956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา24,000บาท.pdf

2019-05-01
955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา46,200บาท.pdf

2019-05-01
954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา58,600บาท.pdf

2019-05-01
953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา86,670บาท.pdf

2019-05-01
952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา91,000บาท.pdf

2019-05-01
951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา15,686.20บาท.pdf

2019-05-01
950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา45,000บาท.pdf

2019-05-01
949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัรฑ์มิใช่ยา26,300บาท.pdf

2019-05-01
948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา42,000บาท.pdf

2019-04-30
947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา62,274บาท.pdf

2019-04-30
946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,950บาท.pdf

2019-04-30
945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา23,190บาท.pdf

2019-04-30
944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา29,510บาท.pdf

2019-04-30
943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา86,000บาท.pdf

2019-04-30
942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา15,836บาท.pdf

2019-04-30
941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,550บาท.pdf

2019-04-30
940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,000บาท.pdf

2019-04-30
939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,476บาท.pdf

2019-04-30
938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,800บาท.pdf

2019-04-30
937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,400บาท.pdf

2019-04-30
936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา30,270.30บาท.pdf

2019-04-30
935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ60,770บาท.pdf

2019-04-30
934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ 28,960บาท.pdf

2019-04-30
933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ990บาท.pdf

2019-04-30
932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ1,350บาท.pdf

2019-04-30
931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ2,660บาท.pdf

2019-04-30
930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์83,930บาท.pdf

2019-04-29
929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา35,235บาท.pdf

2019-04-29
928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา33,250บาท.pdf

2019-04-29
927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม7,200บาท.pdf

2019-04-29
926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัรฑ์6,800บาท.pdf

2019-04-29
925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย2รายการราคา2,580บาท.pdf

2019-04-29
924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย1,900บาท.pdf

2019-04-29
923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา330,000บาท.pdf

2019-04-29
922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,286.24บาท.pdf

2019-04-29
919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา35,235บาท.pdf

2019-04-29
918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา33,250บาท.pdf

2019-04-29
917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา83,930บาท.pdf

2019-04-29
914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,600บาท.pdf

2019-04-29
913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,820บาท.pdf

2019-04-29
912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา57,780บาท.pdf

2019-04-29
911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา21,250บาท.pdf

2019-04-29
910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานราคา32,201.86บาท.pdf

2019-04-29
909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา11,500บาท.pdf

2019-04-29
908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา6,900บาท.pdf

2019-04-29
907
ประกาศผู้ชยนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา785.38บาท.pdf

2019-04-29
906
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ 7,800บาท.pdf

2019-04-26
905
ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถบรรทุก.pdf

2019-04-25
904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น360บาท.pdf

2019-04-25
903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว480บาท.pdf

2019-04-25
902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคราคา649บาท.pdf

2019-04-25
901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า12,000บาท.pdf

2019-04-25
900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา4,000บาท.pdf

2019-04-25
899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพืแบบฟอร์มปรอทราคา25,300บาท.pdf

2019-04-24
898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย50,562บาท.pdf

2019-04-24
897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดราคา37,450บาท.pdf

2019-04-24
896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต536บาท.pdf

2019-04-24
895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา36,369.09ลบาท.pdf

2019-04-24
894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา5,130.63บาท.pdf

2019-04-24
893
ประกาศผู้ชยนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา785.38บาท.pdf

2019-04-24
892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันราคา813,500บาท.pdf

2019-04-22
891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันราคา813,500บาท.pdf

2019-04-22
887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,750บาท.pdf

2019-04-19
886
เผยแพร่แผนกาารจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อฯ.pdf

2019-04-19
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา62,134บาท.pdf

2019-04-19
884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งราคา2,700บาท.pdf

2019-04-19
883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งราคา3,700บาท.pdf

2019-04-19
882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย7แห่ง.pdf

2019-04-18
881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลราคา18,690บาท.pdf

2019-04-18
880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,664.30บาท.pdf

2019-04-18
879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลราคา18,690บาท.pdf

2019-04-18
878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง3,500บาท.pdf

2019-04-18
877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,300บาท.pdf

2019-04-18
876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,300บาท.pdf

2019-04-10
875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์310,200บาท.pdf

2019-04-10
874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ19,170บาท.pdf

2019-04-10
873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ300บาท.pdf

2019-04-10
872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,400บาท.pdf

2019-04-10
871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า70,119.24บาท.pdf

2019-04-10
870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน4รายการ 12,807.90บาท.pdf

2019-04-09
869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,000บาท.pdf

2019-04-09
868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา55,468.80บาท.pdf

2019-04-09
867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,881.07บาท.pdf

2019-04-09
866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,911.50บาท.pdf

2019-04-09
865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์ 6,900บาท.pdf

2019-04-09
864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล1,320บาท.pdf

2019-04-09
863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว36,024.76บาท.pdf

2019-04-09
862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,723.60บาท.pdf

2019-04-09
861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน19,414.08บาท.pdf

2019-04-09
860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,400บาท.pdf

2019-04-05
859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ13,525บาท.pdf

2019-04-05
858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์2รายการ 4,600บาท.pdf

2019-04-05
857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ 47,673.85บาท.pdf

2019-04-05
856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4รายการ 12,400บาท.pdf

2019-04-05
855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ 38,000บาท.pdf

2019-04-05
854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์20รายการ 336,448บาท.pdf

2019-04-05
853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ 2,730บาท.pdf

2019-04-05
852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ 55,710บาท.pdf

2019-04-05
851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,284บาท.pdf

2019-04-05
850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา84,423บาท.pdf

2019-04-05
849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพยสาบาล38,125บาท.pdf

2019-04-05
848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,600บาท.pdf

2019-04-05
847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-04-05
846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล14,400บาท.pdf

2019-04-05
845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย9,600บาท.pdf

2019-04-05
844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,400.บาท.pdf

2019-04-05
843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,400บาท.pdf

2019-04-05
842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเวชกิจฉุกเฉิน21,571.87บาท.pdf

2019-04-04
841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต374บาท.pdf

2019-04-04
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย53,876บาท.pdf

2019-04-04
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5,360บาท.pdf

2019-04-04
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-04-04
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ26รายการ 51,989บาท.pdf

2019-04-03
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2รายการ 1,350บาท.pdf

2019-04-03
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30รายการ 33,660บาท.pdf

2019-04-03
834
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf

2019-04-03
833
คุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล).pdf

2019-04-03
832
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล).pdf

2019-04-03
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา320บาท.pdf

2019-04-02
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา11,800บาท.pdf

2019-04-02
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา47,936บาท.pdf

2019-04-02
828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,448บาท.pdf

2019-04-02
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้8,600บาท.pdf

2019-04-01
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคา2,500บาท.pdf

2019-04-01
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด6,800บาท.pdf

2019-04-01
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-04-01
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารราคา8,100บาท.pdf

2019-04-01
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-04-01
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารราคา8,100บาท.pdf

2019-04-01
820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-04-01
819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2019-04-01
818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์123,200บาท.pdf

2019-04-01
817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานราคา143,400บาท.pdf

2019-04-01
816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา6,171.76บาท.pdf

2019-04-01
815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา9,700.45บาท.pdf

2019-04-01
814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา28,882.51บาท.pdf

2019-04-01
813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา33,750บาท.pdf

2019-04-01
812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ12,979.10บาท.pdf

2019-04-01
811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7,276บาท.pdf

2019-04-01
810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ10รายการ 8,728.12บาท.pdf

2019-04-01
809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ5อัน 856บาท.pdf

2019-04-01
808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3รายการ 6,073.32.pdf

2019-04-01
807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนง.41รายการ 51,166.33บาท.pdf

2019-04-01
806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ 2,700บาท.pdf

2019-04-01
805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์3รายการราคา192,000บาท.pdf

2019-03-29
804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอนํ้าระบบอัตโนมัติ.pdf

2019-03-29
803
รายงานจัดซื้อของหน่วยงานพัสดุแบบ สขร. มี.ค.62.pdf

2019-03-28
802
รายงานจัดซื้อของหน่วยงานพัสดุแบบ สขร. ก.พ.62.pdf

2019-03-28
801
รายงานจัดซื้อของหน่วยงานพัสดุแบบ สขร. ม.ค.62.pdf

2019-03-28
800
รายงานจัดซื้อของหน่วยงานพัสดุแบบ สขร. ธ.ค.61.pdf

2019-03-28
799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์.pdf

2019-03-28
798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม.pdf

2019-03-28
797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม.pdf

2019-03-28
796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและATS.pdf

2019-03-28
795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณพ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

2019-03-28
794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา534บาท.pdf

2019-03-28
793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอคิลิคราคา.pdf

2019-03-28
792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา640.93บาท.pdf

2019-03-28
791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา640.93บาท.pdf

2019-03-28
790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคา40,196.99บาท.pdf

2019-03-28
789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์92,196.55บาท.pdf

2019-03-28
788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง21,400บาท.pdf

2019-03-28
787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสสดุการแพทย์5รายการราคา9,975บาท.pdf

2019-03-28
786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา24,075บาท.pdf

2019-03-28
785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา6,000บาท.pdf

2019-03-28
784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา3,600บาท.pdf

2019-03-28
783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา8,815บาท.pdf

2019-03-28
782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา4,000บาท.pdf

2019-03-28
781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 5 รยการ 4,344.20บาท.pdf

2019-03-28
780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา29,000บาท.pdf

2019-03-28
779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์21รายการ 482,720บาท.pdf

2019-03-28
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์57,587.40บาท.pdf

2019-03-26
777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคา40,196.99บาท.pdf

2019-03-26
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องไฟวัดสายตา11,000บาท.pdf

2019-03-26
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์1,000บาท.pdf

2019-03-26
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ 42,520บาท.pdf

2019-03-26
773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ 27,550บาท.pdf

2019-03-26
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3รายการ 230บาท.pdf

2019-03-26
770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,200บาท.pdf

2019-03-22
769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,520.24บาท.pdf

2019-03-22
768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,503.50บาท.pdf

2019-03-22
767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา67,504.40บาท.pdf

2019-03-22
766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,100บาท.pdf

2019-03-22
765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,650บาท.pdf

2019-03-22
764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา29,211บาท.pdf

2019-03-22
763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา29,211บาท.pdf

2019-03-22
762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา12,005.40บาท.pdf

2019-03-22
761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา18,400บาท.pdf

2019-03-22
760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,600บาท.pdf

2019-03-22
759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์2ราการ3,00บาท.pdf

2019-03-22
758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา3,984.68บาท.pdf

2019-03-22
757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา2,200บาท.pdf

2019-03-22
756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา17,548บาท.pdf

2019-03-22
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา10,165บาท.pdf

2019-03-22
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา56,282บาท.pdf

2019-03-22
753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา17,000บาท.pdf

2019-03-22
752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา18,000บาท.pdf

2019-03-22
751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1รายการ.pdf

2019-03-22
750
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 3 รายการ.pdf

2019-03-22
749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา13,867.20บาท.pdf

2019-03-22
748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา5,375บาท.pdf

2019-03-22
747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา12,200บาท.pdf

2019-03-22
746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา18,500บาท.pdf

2019-03-22
745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา60,000บาท.pdf

2019-03-22
744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา7,200บาท.pdf

2019-03-22
743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยราคา46,798บาท.pdf

2019-03-21
742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา720บาท.pdf

2019-03-21
741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ 16,650บาท.pdf

2019-03-21
740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ 21,250บาท.pdf

2019-03-21
739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์6รายการ 53,130บาท.pdf

2019-03-21
738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ 9,535บาท.pdf

2019-03-21
737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาตร์และการแพทย์2รายการ 6,600บาท.pdf

2019-03-21
736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ 20,000บาท.pdf

2019-03-21
735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ 35,500บาท.pdf

2019-03-21
734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 62,920บาท.pdf

2019-03-21
733
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-03-21
732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา2,759.99บาท.pdf

2019-03-21
731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ9,662.10บาท.pdf

2019-03-21
730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์8,500บาท.pdf

2019-03-21
729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์92,196.55บาท.pdf

2019-03-19
728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์31,160บาท.pdf

2019-03-19
727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2,033บาท.pdf

2019-03-19
726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์50,000บาท.pdf

2019-03-19
725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์23,200บาท.pdf

2019-03-19
724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์49,000บาท.pdf

2019-03-19
723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา35,210บาท.pdf

2019-03-19
722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา16,220บาท.pdf

2019-03-19
721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

2019-03-19
720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,664.30บาท.pdf

2019-03-19
719
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า.pdf

2019-03-19
713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารราคา125บาท.pdf

2019-03-19
712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายราคา600บาท.pdf

2019-03-19
711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา797.15บาท.pdf

2019-03-19
710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,148.56บาท.pdf

2019-03-19
709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยูราคา1,900บาท.pdf

2019-03-19
708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุราคา9,662.10บาท.pdf

2019-03-19
707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา3,984.68บาท.pdf

2019-03-19
706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา2,033บาท.pdf

2019-03-19
705
ซื้อวัสดุสำนักงาน1รายการ2,033บาท.pdf

2019-03-19
704
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ25,500บาท.pdf

2019-03-19
703
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6รายการ92,901บาท.pdf

2019-03-15
702
ซื้อยา1รายการ99,000บาท.pdf

2019-03-15
701
ซื้อยา3รายการ95,559.70บาท.pdf

2019-03-15
700
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ36,000บาท.pdf

2019-03-15
699
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ19,500บาท.pdf

2019-03-15
698
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ6,000บาท.pdf

2019-03-15
697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา 31,160บาท.pdf

2019-03-14
696
ซื้อยา6รายการ93,480บาท.pdf

2019-03-14
695
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3รายการ30,800บาท.pdf

2019-03-14
694
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ6,500บาท.pdf

2019-03-14
693
ซื้อยา1รายการ20,800บาท.pdf

2019-03-14
692
ซื้อยา1รายการ24,300บาท.pdf

2019-03-14
691
ซื้อยา1รายการ50,000บาท.pdf

2019-03-13
690
ซื้อยา2รายการ4,875บาท.pdf

2019-03-13
689
ซื้อยา1รายการ50,000.pdf

2019-03-13
688
ซื้อยา1รายการ50,000.pdf

2019-03-13
687
ซื้อยา4รายการ24,000.pdf

2019-03-13
686
ซื้อยา2รายการ15,515บาท.pdf

2019-03-13
685
ซื้อยา3รายการ17,395บาท.pdf

2019-03-13
684
ซื้อยา2รายการ15,872บาท.pdf

2019-03-13
683
ซื้อยา4รายการ25,100บาท.pdf

2019-03-13
682
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ8,560บาท.pdf

2019-03-13
681
ซื้อยา2รายการ2,246.40บาท.pdf

2019-03-13
680
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ54,000บาท.pdf

2019-03-13
679
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ54,000.pdf

2019-03-13
678
ซื้อยา2รายการ2,246.40บาท.pdf

2019-03-13
677
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ54,000บาท.pdf

2019-03-13
676
ซื้อยา3รายการ4,269.30บาท.pdf

2019-03-11
675
จ้างทำตรายาง3รายการ950บาท.pdf

2019-03-11
674
ซื้อวัสดุการเกษตร7รายการ3,343.75บาท.pdf

2019-03-11
673
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ1รายการ15,786บาท.pdf

2019-03-11
672
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว15รายการ26,093.02บาท.pdf

2019-03-11
671
ซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทารอนิส์1รายการ34,600บาท.pdf

2019-03-08
670
ซื้อยา4รายการ81,475บาท.pdf

2019-03-08
669
ซื้อยา6รายการ56,710บาท.pdf

2019-03-08
668
ซื้อยา2รายการ25,500บาท.pdf

2019-03-08
667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ19,093.75บาท.pdf

2019-03-08
666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการยานพาหนะ9,000บาท.pdf

2019-03-08
665
ซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา1รายการ7,500บาท.pdf

2019-03-08
664
ซื้อยา2รายการ70,406บาท.pdf

2019-03-08
663
ซื้อยา2รายการ6,730.30บาท.pdf

2019-03-08
662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้ 10,800บาท.pdf

2019-03-08
661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาทำอาหารผู้ป่วย 48,524บาท.pdf

2019-03-08
660
ซื้อยา1รายการ16,000.pdf

2019-03-08
656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า 63,005.88บาท.pdf

2019-03-08
655
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1,940บาท.pdf

2019-03-08
654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยฯสถานีอนามัย7แห่ง.pdf

2019-03-08
653
ซื้อยา1รายการ21,000บาท.pdf

2019-03-08
652
ซื้อยา1รายการ6,000บาท.pdf

2019-03-08
651
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16รายการ9,850บาท.pdf

2019-03-08
650
ซื้อยา1รายการ91,000บาท.pdf

2019-03-08
649
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3รายการ15,400บาท.pdf

2019-03-08
648
วื้อเวลชภัณฑ์มิใช่ยา3รายการ27,850บาท.pdf

2019-03-08
647
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9รายการ14,600บาท.pdf

2019-03-08
646
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา1รายการ10,250บาท.pdf

2019-03-08
645
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7รายการ40,039.40บาท.pdf

2019-03-08
644
เวชภัณฑ์มิใช่ยา2รายการ6,420บาท.pdf

2019-03-08
643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ 520บาท.pdf

2019-03-08
642
ซื้อเครื่องส่องรักษาตัวเหลืองแบบสองด้าน158,000บาท.pdf

2019-03-08
641
ซื้อวัสดุสำนักงาน15รายการ 15,741.41บาท.pdf

2019-03-08
640
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 50,430 บาท.pdf

2019-03-08
639
ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา.pdf

2019-03-08
638
ซื้อเวชภัรฑ์มิใช่ยา3,790บาท.pdf

2019-03-06
637
ซื้อยา4,800บาท.pdf

2019-03-06
636
ซื้อเวชภัรฑ์มิใช่ยา5รายการ3,930บาท.pdf

2019-03-06
635
ซื้อยา1รายการ4,000บาท.pdf

2019-03-06
634
ซื้อยา1รายการ5,000บาท.pdf

2019-03-06
633
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8รายการ33,145บาท.pdf

2019-03-06
632
ซื้อวัสดุทันตกรรม14,000บาท.pdf

2019-03-06
631
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ.pdf

2019-03-06
630
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ30รายการ.pdf

2019-03-06
629
บริการเวชกิจฉุกเฉิน16,493.75บาท.pdf

2019-03-05
628
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1รายการ640.93บาท.pdf

2019-03-05
627
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2รายการ57,587.40.pdf

2019-03-05
626
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย30ชุด7,050บาท.pdf

2019-03-05
625
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2รายการ9,630บาท.pdf

2019-03-05
624
ซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ5,320บาท.pdf

2019-03-05
623
จ้างงเหมาในการให้บริการงากายภาพบำบัด1รายการ5,200บาท.pdf

2019-03-05
622
จ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย1รายการ11,880บาท.pdf

2019-03-05
621
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ2,800บาท.pdf

2019-03-05
620
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง6รายการ2,314.41บาท.pdf

2019-03-05
619
ซื้อวัสดุการแพทย์2รายการ2,461บาท.pdf

2019-03-05
618
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1รายการ530บาท.pdf

2019-03-05
612
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ11,200บาท.pdf

2019-03-05
611
จ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล1รายการ12,800บาท.pdf

2019-03-05
610
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล1รายการ34,000.pdf

2019-03-05
609
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1รายการ952.30บาท.pdf

2019-03-05
608
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ1,890บาท.pdf

2019-03-05
607
จ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม1รายการ7,600บาท.pdf

2019-03-05
606
จ้างพิมพ์แบบฟอมร์ปรอท11,000ใบ23,500บาท.pdf

2019-03-05
605
ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค1รายการ414บาท.pdf

2019-03-05
604
จ้างตรวจสภาพ NGV รถยนต์1รายการ500บาท.pdf

2019-03-05
603
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ7,600บาท.pdf

2019-03-05
602
ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา2เครื่อง100,000บาท.pdf

2019-03-05
601
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ40,976.93.pdf

2019-03-05
600
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์40,196.99.pdf

2019-03-05
599
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว96,000บาท.pdf

2019-03-05
598
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf

2019-02-28
597
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2รายการ.pdf

2019-02-28
595
จ้างทำป้ายไวนิลแบบ POP UP.pdf

2019-02-28
594
ซื้อวัสดุคอม 9 รายการ.pdf

2019-02-28
593
ซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการราคา14,000บาท.pdf

2019-02-26
592
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการราคา12,950บาท.pdf

2019-02-26
591
จ้างเหมาทำฟันปลอม8รายการราคา22,876.60บาท.pdf

2019-02-26
590
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4รายการราคา29,420บาท.pdf

2019-02-26
589
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1รายการ.pdf

2019-02-26
588
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1รายการ.pdf

2019-02-26
587
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่1รายการ.pdf

2019-02-26
586
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1รายการ.pdf

2019-02-26
585
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง13รายการ.pdf

2019-02-26
584
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 3 รายการ.pdf

2019-02-25
583
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัรพ์ยานพาหนะและขนส่ง8รายการ.pdf

2019-02-25
582
จ้างซ่อมเครื่องตรวจจอประสาทตา 1 รายการ.pdf

2019-02-25
581
จ้าง ๑๘-๒-๖๒ 13รายการ.pdf

2019-02-25
577
วัสดุทันตกรรม2รายการ.pdf

2019-02-22
576
จ้างพิมพ์สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานจำนวน2,000เล่ม.pdf

2019-02-14
575
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน4 รายการ.pdf

2019-02-14
574
ซื้อวัสดุก่อสร้าง8รายการ.pdf

2019-02-14
573
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ5รายการ.pdf

2019-02-14
572
ซื้อไส้กรองจำนวน100 ชิ้น.pdf

2019-02-14
571
ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโก้ เจพี 12 จำนวน 15 กล่อง.pdf

2019-02-14
570
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสจร์การแพทย์62.pdf

2019-02-14
569
ซื้อวัสดุวิทวยาศาสตร์และการแพทย์9รายการ.pdf

2019-02-14
568
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล 1รายการ.pdf

2019-02-12
567
จ้างเหมาบริการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย 7 แห่ง.pdf

2019-02-12
566
ซื้อตู้อบสมุนไพร จำนวน 1ตู้ ราคา 21,900 บาท.pdf

2019-02-08
565
จ้างเหมาพิมพ์สมุดประจำตัวผู้ป่วยวัณโรคจำนวน200เล่ม.pdf

2019-02-08
564
จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด15กิโลกรัม2เครื่ิอง.pdf

2019-02-06
563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน3รายการ.pdf

2019-02-06
562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1รายการ.pdf

2019-02-06
561
จ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉิน2รายการ.pdf

2019-02-06
560
จ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ2รายการ.pdf

2019-02-06
559
จ้างเหมาซักผ้า1รายการ.pdf

2019-02-06
558
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2019-02-06
557
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้2รายการ.pdf

2019-02-06
556
ซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ.pdf

2019-02-06
555
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ.pdf

2019-02-06
554
ซื้อวัสดุทันตกรรม11รายการ.pdf

2019-02-06
553
จ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินและบริการในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช2รายการ.pdf

2019-02-06
552
จ้างเหมาทำฟันปลอม7รายการ.pdf

2019-02-06
551
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ.pdf

2019-02-06
550
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล2รายการ.pdf

2019-02-06
549
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2019-02-06
548
จ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล1รายการ.pdf

2019-02-06
547
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2019-02-06
546
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว15รายการ.pdf

2019-02-06
545
จ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า8รายการ.pdf

2019-02-06
544
จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ25รายการ.pdf

2019-02-06
543
ซื้อวัสดุก่อสร้าง1รายการ.pdf

2019-02-06
542
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาแฟลตพักเจ้าหน้าที่4รายการ.pdf

2019-02-06
541
ซื้อวัสดุก่อสร้าง8รายการ.pdf

2019-02-06
540
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์1รายการ.pdf

2019-02-06
539
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ.pdf

2019-02-06
538
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์11รายการ.pdf

2019-02-06
537
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7รายการ.pdf

2019-02-06
536
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5รายการ.pdf

2019-02-06
535
ซื้อกล่องไฟว่ัดสายตา85(6เมตร8แถว)1กล่อง.pdf

2019-02-06
534
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2รายการ.pdf

2019-02-06
533
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี3เครื่อง.pdf

2019-02-06
532
จ้างเหมาตัดต้นไม้1รายการ.pdf

2019-02-06
531
ซื้อวัสดุสำนักงาน1รายการ.pdf

2019-02-06
530
ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 รายการ.pdf

2019-02-04
529
เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 รายการ.pdf

2019-02-01
528
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 รายการ.pdf

2019-02-01
527
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2019-01-24
526
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2019-01-24
525
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ.pdf

2019-01-24
524
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล1รายการ..pdf

2019-01-24
523
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล1รายการ.pdf

2019-01-24
522
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1รายการ.pdf

2019-01-24
521
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานอาคารบ้านพัก1รายการ.pdf

2019-01-24
520
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1รายการ.pdf

2019-01-24
519
ซื้อเครื่องยิงสติ๊กเกอร์1เครื่อง.pdf

2019-01-24
518
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน2รายการ.pdf

2019-01-24
517
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2019-01-24
516
ซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ..pdf

2019-01-24
515
ซื้อวัสดุทันตกรรม1รายการ.pdf

2019-01-24
514
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ3รายการ.pdf

2019-01-24
513
จ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด1รายการ.pdf

2019-01-16
512
จ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย1รายการ.pdf

2019-01-16
511
จ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม1รายการ.pdf

2019-01-16
510
จ้างหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์1รายการ.pdf

2019-01-16
509
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1.รายการ.pdf

2019-01-16
508
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล1รายการ.pdf

2019-01-16
507
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2019-01-16
506
จ้างเหมมาในการให้บริการงานเวรเปล1รายการ.pdf

2019-01-16
505
จ้างเหมาทำฟันปลอม8รายการ.pdf

2019-01-10
504
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2019-01-10
503
ซื้อยา3รายการ.pdf

2019-01-10
502
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน7รายการ.pdf

2019-01-10
501
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง14รายการ.pdf

2019-01-10
500
จ้างเหมาซักผ้า1รายการ.pdf

2019-01-10
499
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1รายการ.pdf

2019-01-10
498
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง13รายการ.pdf

2019-01-10
497
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั้มนํ้า5รายการ.pdf

2019-01-10
496
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน2รายการ.pdf

2019-01-10
495
ซื้อเครีื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา1เครื่อง.pdf

2019-01-10
494
ซื้อวัสดุคอมพืวเตอร์13รายการ.pdf

2019-01-10
493
EB4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน 2562.pdf

2018-12-27
492
EB2 (3.2) รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่าประจำปี2562.pdf

2018-12-27
491
คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4924 ลงวันที่ 15 ก.ย.2560.pdf

2018-12-27
490
คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123 ลงวันที่ 28 ก.ย.2560.pdf

2018-12-27
488
EB1(2) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

2018-12-27
487
EB1(1) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

2018-12-27
486
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ.pdf

2018-12-27
485
แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

2018-12-26
484
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ.pdf

2018-12-26
483
จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ25รายการ.pdf

2018-12-25
482
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-12-25
481
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว10รายการ.pdf

2018-12-25
480
ซื้อวัสดุสำนักงาน14รายการ.pdf

2018-12-25
479
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62.pdf

2018-12-24
478
ซื้อวัสดุก่อสร้าง6รายการ.pdf

2018-12-24
477
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1รายการ.pdf

2018-12-24
476
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ.pdf

2018-12-24
475
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์6รายการ.pdf

2018-12-24
474
จ้างเหมาทำป้าย1รายการ.pdf

2018-12-24
473
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ.pdf

2018-12-24
472
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ.pdf

2018-12-24
471
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ.pdf

2018-12-24
470
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ.pdf

2018-12-24
469
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-12-18
468
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล1รายการ.pdf

2018-12-18
467
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย7แห่ง.pdf

2018-12-18
466
จ้างเหมาสูบถังพักตะกอน1รายการ.pdf

2018-12-18
465
ซื้อวัสดุก่อสร้าง7รายการ.pdf

2018-12-18
464
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ.pdf

2018-12-18
463
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1รายการ.pdf

2018-12-18
462
จ้างซ่อมกลอนประตูรถยนต์1รายการ.pdf

2018-12-17
461
จ้างเหมาซักผ้า1รายการ.pdf

2018-12-17
460
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-12-17
459
จ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า7รายการ.pdf

2018-12-17
458
ซื้อยางรถยนต์จำนวน4เส้น.pdf

2018-12-17
457
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1รายการ.pdf

2018-12-17
456
ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ.pdf

2018-12-17
455
ซื้อวัสดุทันตกรรม1.รายการ.pdf

2018-12-17
454
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2รายการ.pdf

2018-12-17
453
ซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ.pdf

2018-12-17
452
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1.รายการ.pdf

2018-12-17
451
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน4รายการ.pdf

2018-12-17
450
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-12-17
449
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ.pdf

2018-12-17
448
จ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย1รายการ.pdf

2018-12-17
447
จ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม1รายการ.pdf

2018-12-17
446
จ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล1รายการ.pdf

2018-12-17
445
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-12-17
444
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2018-12-17
443
ซื้อวัสดุงานบัานงานครัว5รายการ.pdf

2018-12-17
442
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว21รายการ.pdf

2018-12-17
441
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3.2รายการ.pdf

2018-12-17
440
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3.รายการ.pdf

2018-12-17
439
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3รายการ.pdf

2018-12-17
438
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ.pdf

2018-12-17
437
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์15รายการ.pdf

2018-12-17
436
ซื้อวัสดุสำนักงาน22รายการ.pdf

2018-12-17
435
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล1รายการ.pdf

2018-12-17
434
ประกาศผู้ชนะเครื่อง EKG.pdf

2018-12-07
430
จ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด1รายการ.pdf

2018-12-04
429
จ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์1รายการ.pdf

2018-12-04
428
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง6รายการ.pdf

2018-12-03
427
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและATS1รายการ.pdf

2018-12-03
426
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5รายการ.pdf

2018-12-03
425
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์8รายการ.pdf

2018-12-03
424
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์15รายการ.pdf

2018-12-03
423
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์5รายการ.pdf

2018-12-03
422
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-11-27
421
ซื้อโต๊ะประชุมหน้าขาว9ตัว. 9 ตัว ..pdf

2018-11-27
420
ซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ.pdf

2018-11-21
419
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-11-21
418
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-11-21
417
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf

2018-11-20
416
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน100กล่อง.pdf

2018-11-19
415
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2018-11-19
414
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2018-11-19
413
ซื้อคลอรีนนํ้า20ถัง.pdf

2018-11-19
412
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย2รายการ.pdf

2018-11-19
411
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3รายการ.pdf

2018-11-19
410
ซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ.pdf

2018-11-19
409
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ..pdf

2018-11-15
408
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-11-15
407
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน1รายการ.pdf

2018-11-15
406
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2รายการ.pdf

2018-11-15
405
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว28รายการ.pdf

2018-11-15
404
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ.pdf

2018-11-13
403
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย 7.pdf

2018-11-09
402
จ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ1รายการ.pdf

2018-11-09
401
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน3รายการ.pdf

2018-11-09
400
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล1รายการ.pdf

2018-11-09
399
จ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า12รายการ.pdf

2018-11-09
398
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-11-09
397
จ้างเหมาซักผ้า1รายการ.pdf

2018-11-09
396
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1รายการ.pdf

2018-11-09
395
จ้างเหมาทำความสะอาด1รายการ.pdf

2018-11-09
394
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา1รายการ.pdf

2018-11-09
393
จ้างพิมพ์ใบบันทึกคำสั่งแพทย์33รายการ.pdf

2018-11-09
392
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ.pdf

2018-11-09
391
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-11-09
390
จ้างเหมาในการให้บริการแพทย์แผนไทย1รายการ.pdf

2018-11-09
389
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ.pdf

2018-11-09
388
ซื้อวัสดุสำนักงาน25รายการ.pdf

2018-11-09
387
จ้างเหมาทำป้ายโรงพยาบาล1รายการ.pdf

2018-11-07
386
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ.pdf

2018-11-07
385
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-11-06
384
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด 62(2).pdf

2018-11-05
383
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด62.pdf

2018-11-05
382
ซื็อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง.pdf

2018-11-05
381
ซื้อแผงวงจรโทรศัพท์.pdf

2018-11-05
380
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf

2018-11-05
379
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์12รายการ.pdf

2018-11-05
378
4.3ประกาศรายชื่อผู้ชนะ หม้อต้มแผ่นความร้อน ฯลฯ.pdf

2018-10-31
377
4.2ประกาศรายชื่อผู้ชนะ หม้อแช่พาราฟิน ฯลฯ.pdf

2018-10-31
376
4.1ประกาศรายชื่อผู้ชนะ BP,Doptone.pdf

2018-10-31
375
เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ.pdf

2018-10-31
373
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ.pdf

2018-10-31
372
จ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์1รายการ.pdf

2018-10-31
371
จ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 1 รายการ.pdf

2018-10-31
370
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-10-31
369
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ..pdf

2018-10-31
368
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฟฟ้า 1รายการ.pdf

2018-10-31
367
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน9รายการ.pdf

2018-10-31
366
เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำความสะอาด 62.pdf

2018-10-30
365
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ.pdf

2018-10-30
364
3.2เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบความร้อนฯ.pdf

2018-10-29
363
3.1เผยแพร่ราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน.pdf

2018-10-29
362
2.3เผยแพร่ราคากลางเครื่องดึงคอและหลังฯ.pdf

2018-10-29
361
2.2เผยแร่ราคากลางเครื่องฝึกยืนฯ.pdf

2018-10-29
360
2.1เผยแพร่ราคากลางหม้อแช่พาราฟิน.pdf

2018-10-29
358
1.2เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดัน.pdf

2018-10-29
354
1.1เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟังเสียงฯ.pdf

2018-10-29
353
จ้างพิมพ์ใบสรุปการรักษาของแพทย์100เล่ม.pdf

2018-10-24
352
จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานของระบบ GPS ติดรถพยาบาล จำนวน 4 คัน.pdf

2018-10-24
351
จ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือห้องชันสูตร10รายการ.pdf

2018-10-24
350
จ้างเหมารักษาความสะอาด1เดือน.pdf

2018-10-24
349
ซื้อกริ่งสัณญาณกดเรียก2ชุด.pdf

2018-10-24
348
ซื้อกล่องดำลิฟท์1ชุด.pdf

2018-10-24
347
ซื้อยางรถยนต์จำนวน4เส้น.pdf

2018-10-24
346
ซื้อวัสดุก่อสร้าง3รายการ.pdf

2018-10-24
345
จ้างตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)7รายการ.pdf

2018-10-16
344
จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ.pdf

2018-10-16
343
จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย3รายการ.pdf

2018-10-09
342
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

2018-10-09
341
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1รายการ.pdf

2018-10-09
340
จ้างเหมาบริการซักผ้า1รายการ.pdf

2018-10-04
339
จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ.pdf

2018-10-04
338
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้.pdf

2018-10-04
337
จ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร1รายการ.pdf

2018-10-04
336
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ..pdf

2018-10-04
335
ซื้อวัสดุการแพทย์1รายการ.pdf

2018-10-04
334
จ้างเหมาในการให้บริการช่วยเหลือคนไข้1รายการ.pdf

2018-10-04
333
จ้างเหมาในการให้บริการงานพยาบาล1รายการ.pdf

2018-10-04
332