โรคโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

โคเลสเตอรอล คืออะไร

โคเรสเตอรอล เป็นไขมันที่จำเป็นชนิดหนึ่งที่พบในอาหารที่มาจากสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้น ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจาก 2 ทาง คือ จากอาหารที่รับประทาน และจากการสังเคราะห์ภายในร่างกายที่ตับและลำไส้ ในแต่ละวันควรได้รับโคเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัม ถ้าได้รับโคเลสเตอรอลมากเกินต้องการ จะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงได้

อันตรายจากโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

การบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเกินความต้องการ โคเลสเตอรอลส่วนเกินจะพอกอยู่ตามผนังเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบจนโลหิตไหลเวียนไม่สะดวก เป็นเหตุให้เกิดภาวะเส้นโลหิตตีบหรือแข็ง ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หรืออัมพาตได้

สาเหตุของภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

1. เกิดจากการกินอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น เครื่องในสัตว์ หนังเป็ด หนังไก่ ไข่แดง หรือ กินอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์, ไขมันจากมะพร้าวและปาล์ม

2. ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ประมาณ 20% ของผู้มีโคเลสเตอรอลสูง ญาติพี่น้องมีโอกาสเป็นโรคนี้

3. บุคคลที่เป็นโรคบางชนิด เช่น โรคไต โรคตับ โรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษา

จะทราบได้อย่างไรว่ามีโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

เราจะทราบระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้ โดยการเจาะเลือดตรวจหลังจากงดอาหารทุกชนิด 12 ชั่วโมง ผู้ที่มีค่าโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 200 มิลลิกรัม ในเลือด 100 มิลลิลิตร มีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงถึง 3-5 เท่า ของผู้มีโคเลสเตอรอลต่ำกว่านี้

วิธีป้องกัน และบำบัดรักษา

การควบคุมโคเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ ต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร มีหลักสำคัญ คือ

1. เปลี่ยนแปลงบริโภคนิสัยโดยการควบคุมอาหาร หรือจำกัดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ หนังสัตว์ ไข่แดง ปลาหมึก หอยนางรม ฯลฯ ควรรับประทานอาหาร ประเภท เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นมพร่องไขมัน ไข่ - ควรรับประทานไม่เกินสัปดาห์ละ 2-3 ฟอง

2. ควรเลือกใช้น้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด วันละ 3 ช้อนโต๊ะปรุงอาหาร ไม่ควรใช้น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู ปรุงอาหาร

3. รับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ที่มีกากมากๆ ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ

นอกจากนี้ การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน งดสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่รับประทานขนมหวานเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้ควรปฏิบัติไปพร้อมกับเรื่องอาหารที่กล่าวมาแล้ว

 


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.