ปิรามิดประชากร เขตบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี CUP โรงพยาบาลสัตหีบกม10
       ประชากรจำแนกเพศ อายุรายปี
       จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์ย้อนหลัง 3ปี
       รายงานสถิติผู้มารับบริการงานชันสูตร
       รายงาน SEPSIS
       รายงาน โภชนาการ

 

 

 

Copyright sattahip km.10 hospital.