การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    
  บันทึกการซ่อมบำรุง ใบขอรถยนต์ที่จัดก่อนอนุญาต ติดตามการขอรถยนต์ ดูผลการประเมินและรายงาน   Logout
ออกจากระบบ
1.
ผู้ที่ต้องการขอใช้รถ ยื่นขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
  แก้ไขใบขอรถ
 
2.
หัวหน้างาน บันทึกความเห็น ในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
3.
ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ (หัวหน้าฝ่ายบริหาร )ลงนามอนุญาตในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
4.
หัวหน้ายานทำการ จัดรถยนต์และบันทึกการจัดรถยนต์ในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
5.
ผู้ที่ขอรถต้องกรอกเลขระยะทางและ ประเมินการให้บริการ       
         ตารางแสดงการขอรถระหว่างวันที่ 22-02-2563 ถึง 23-02-2563

วันที่
เวลา
สถานที่ไป
ผู้ขอ
พนักงานขับรถ
24-02-2563 ถึง 24-02-2563
07.40 - 16.30น.
รพ.สต. บางเสร่
อารี จำปา
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
24-02-2563 ถึง 24-02-2563
08.00 - 16.30น.
ม.1 - ม.8 พลูตาหลวง
จิตสุภา ไสยจิตร์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
23-02-2563 ถึง 23-02-2563
16.00 - 21.00น.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สมถวิล ทาหอม
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
23-02-2563 ถึง 23-02-2563
08.00 - 9.00น.
โรงแรม สวอน เลค
สมถวิล ทาหอม
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
23-02-2563 ถึง 23-02-2563
08.00 - 16.00น.
วัดหลวงพ่อดำ แสมสาร
จริญญา บุญรอดรักษ์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
23-02-2563 ถึง 23-02-2563
02.30 - 12.30น.
โรงแรมเดอะไทค์-จุดปฏิบัติงาน
จริญญา บุญรอดรักษ์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
23-02-2563 ถึง 23-02-2563
16.00 - 17.30น.
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
จริญญา บุญรอดรักษ์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
       22-02-2563 ถึง 22-02-2563
08.00 - 9.00น.
โรงแรม สวอน เลค
สมถวิล ทาหอม
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
       22-02-2563 ถึง 22-02-2563
16.00 - 16.30น.
โรงแรม สวอน เลค
สมถวิล ทาหอม
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์

ถ้าต้องการไปร่วมกับคนที่ขอรถแล้ว คลิ๊กที่วันที่ แล้วพิมพ์ชื่อในช่องว่าง
ถ้าต้องการพิมพ์ใบขอรถ คลิ๊กที่วันที่ แล้วคลิ๊กที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ด้านล่างสุด
ถ้าต้องการแก้ไขคนขับรถหรือเปลี่ยนรถยนต์ คลิ๊กที่ชื่อคนขับ แล้วแก้ไขชื่อคนขับหรือรถยนต์